Celebració de la Solemnitat del Corpus Christi a la Catedral

El diumenge, 19 de juny, es celebrà a la Catedral  la solemnitat del Corpus Christi. A les 11’30 h. el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, presidí l’Eucaristia concelebrada per l’Il·lm. Vicari General i alguns membres del Capítol Catedral. Van participar de la celebració la Sra. Alcaldessa de la ciutat, regidors, la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i la Cort d’Honor, xiquets/es de primera Comunió i un bon nombre de fidels. La part musical fou a càrrec de mossèn Víctor Cardona a l’orgue, i el sr. Joan Redó, dirigí els cants.

S’inicià la celebració amb el cant: “Crist ens estima” i el Sr. Bisbe encensà l’altar i la creu.  L’Il·lm. José Luís Arín, Vicari General, va fer la monició d’entrada: Ens hem reunit per celebrar la solemnitat del Cos i la Sang de Crist, festa del gran amor de Déu a la humanitat. El Cos partit i repartit per Amor. ”… això és el meu Cos, entregat per vosaltres”. “… aquest  és el calze de la meva Sang, la Sang de l’aliança nova i eterna… “Feu això que és el meu memorial”. Avui és el dia de la caritat. Caritat amb tots els nostres germans més necessitats.

Després del cant “Glòria a Déu a dalt del cel”, un membre de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta  proclamà la 1ª lectura del llibre del Gènesi (Gn 14,18-20). El Salm responsorial 109 fou tot cantat i els fidels repetíem en la tornada:”Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec”.  La 2ª lectura de la 1ª carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 11, 23-26) va llegir-la un membre de l’Arxiconfraria, i després del cant de l’Al·leluia, el Sr. Vicari General proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 9, 11b-17)

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Vicari General de la diòcesi, membres del Capítol Catedralici, Il·lma. Sra. Alcaldessa i regidors, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, xiquets i xiquetes que he vingut a la Catedral per celebrar la festa de Corpus Christi i germans i germanes tots en el Senyor.  Avui l’Església ens parla de la importància de l’Eucaristia. No tenim cap festa en l’any litúrgic que dediquem a cap sagrament com ho fem amb el sagrament del Cos i la Sang de Crist, on el Senyor es fa present enmig nostre. Sant Pau VI diu que la presència del Senyor no és només en el moment de la celebració, sinó que ve per a quedar-se amb nosaltres, per a créixer en la seua amistat, és el sagrament de la presència permanent i sagramental del Senyor. Agraïm el seu gran gest d’amor i amistat per anunciar-lo al món i recordar que només Ell és digne d’adoració. En les espècies del pa i el vi està Crist. Celebrem aquesta solemnitat amb goig perquè ens porta al centre de la nostra fe. Que aquesta fe sigue enfortida en aquesta celebració  i ens face cada dia més amics del Senyor.

En la segona lectura que hem proclamat està l’inici de l’Eucaristia i s’acompleix el principi de la tradició de l’Església que s’ha conservat al llarg dels segles i els cristians celebrem. Diu sant Pau: “Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor” I més endavant també diu:“Us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut…” La celebració de la fe i de l’Eucaristia són els dos fonaments que celebra l’Església. Les febleses que com església tenim, no són més que conseqüència del poc amor a l’Eucaristia. Hem de posar en primer lloc de tot el Senyor, centre de la nostra vida.

En l’Evangeli que hem proclamat, Jesús digué als seus deixebles: “Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. En la 2a lectura hem vist com el Senyor es dóna a si mateix. En l’Eucaristia ens dóna aliment a tota la humanitat. L’amor de Crist és per a tots i ningú hi està exclòs. Per això, avui dia de Corpus celebrem la jornada de Càritas. Vull agrair  el treball de tantes persones distribuïdes  en trenta-cinc llocs del bisbat, atenent i acompanyant més de nou mil persones. Gràcies als qui ho heu fet possible. L’Eucaristia és la font de l’amor i per això estic convençut que com més està al centre de l’Església, més demostrem l’amor al Senyor.

Hem estat convocats pel Papa Francesc a un procés sinodal. El Sínode presenta l’Església com un lloc de caritat, però, no caminem sols. El Senyor ens acompanya i ens mostra el seu Amor I quan  acabarem la celebració de l’Eucaristia li demostrarem al Senyor que l’estimem acompanyant-lo pels carrers de la nostra ciutat; però és Ell qui ens acompanya. Jesús és aliment per als pobres, consol per als qui pateixen, llum per als qui caminen en les fosques, amor per a aquells que no tenen ningú que els estime. No tingueu por d’obrir les portes del vostre cor, perquè el Senyor és el Pa de Vida. Que així sigue.

Mn. Josep Ma Membrado va fer les pregàries i a l’ofertori un xiquet i dues xiquetes, van portar les ofrenes: pa, vi i aigua, juntament amb la col·lecta feta per quatre persones grans. Després de l’ofertori, el Sr. Bisbe encensà la creu, i Mn. Arín al Sr. Bisbe i  a tots els fidels. Arribat el moment de la Comunió, vam cantar “Jo sóc el pa de vida” i tot seguit s’exposà el Santíssim. Després del cant “Pange lingua”, s’inicià la processó encapçalada pels xiquets/es de primera Comunió, seguits pels fidels, Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, Cort d’Honor, sra. alcaldessa i regidors, sacerdots concelebrants i el Sr. Bisbe amb la custòdia. Finalment la banda municipal  de Tortosa.

En arribar a la plaça de l’Ajuntament preparada i ornamentada per rebre el Santíssim, vam cantar: “”Jo crec en Vós” i el Sr. Vicari General proclamà la Paraula de Déu de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 11, 23-26).  El nostre bisbe Enrique pregà: Units en la fe i en l’amor preguem al nostre Pare dient: “Escolteu-nos Pare” i tot seguit el Sr. Vicari General va fer les pregàries pròpies del dia de Corpus Christi, dia de la caritat.  A continuació d’una pregària, el Sr. Bisbe impartí la benedicció i cantant “Lloat sigueu, oh Senyor nostre”, la processó continuà fins la Catedral. Els xiquets/es de la primera comunió es van posar al presbiteri. Després del cant “Tantum Ergo Sacramentum” el Sr. Bisbe donà la benedicció final i tot seguit adreçà unes paraules de comiat: Després de dos anys de pandèmia, avui hem pogut celebrar el dia de Corpus. El Senyor ens ha acompanyat pels carrers de la ciutat. Agraeixo la presència dels xiquets i xiquetes que aquest any heu rebut la primera comunió. Heu acompanyat el Senyor i podreu ser millors amics seus. Agraeixo també la presència dels pares que heu acompanyat els vostres fills, així com a l’Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, sra. alcaldessa i regidors i tots els qui heu participat de la celebració. No estem sols. El Senyor ens acompanya. Aneu-vos-en en pau.

Els xiquets/es van voler fer-se una foto record d’aquest dia amb el Sr. Bisbe, el Sr. Vicari General, el Rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, la Sra. Alcaldessa i també Dolors Rué de la parròquia dels Dolors, qui acompanyà els xiquets/es durant tota la celebració. Donem gràcies a Déu per aquesta celebració del Corpus, tan eucarística i reeixida. Que tot ens ajude a augmentar el nostre amor a l’Eucaristia.

Maria Joana Querol Beltrán

X