Celebració de la Missa Estacional de Pasqua

El diumenge, 31 de març, a les 12 h. el Sr. Bisbe Mons. Sergi Gordo Rodríguez, presidí a la Catedral la Missa Estacional del Diumenge de Pasqua, concelebrada pel Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig, membres del Capítol Catedral i alguns sacerdots de les parròquies de Tortosa. Es van encarregar de la part musical el M.I. Víctor Cadona Eixarch a l’orgue i el Sr. Joan Redó Brunet dirigí els cants. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.”. El bisbe Sergi encensà l’altar, la creu i la Mare de Déu de l’Estrella que presideix el retaule de l’altar major. Després de les paraules d’inici de l’Eucaristia: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigui sempre amb tots vosaltres, i amb el vostre esperit, el Sr. Vicari General va fer la monició d’entrada: Crist ha ressuscitat i nosaltres en som testimonis. Amb l’alegria de l’Evangeli trobarem joiosos el Ressuscitat. Crist és viu! Celebrem-ho amb joia.

El Sr. Bisbe després de l’oració col·lecta va fer l’aspersió de l’aigua, i mentre cantàrem: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. Després del cant: “Glòria a Déu a dalt del cel” foren proclamades les lectures. La primera dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34a. 37-43). El Salm responsorial 117 cantat pel Sr. Joan Redó, i tots els fidels anàvem repetint: «Ha ressuscitat el Crist Senyor nostre. Al·leluia! Al·leluia!». La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3, 1-4). Després del Salm responsorial, es donà lectura a la Seqüència i després de cantar l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 1-9).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General, Degà del Capítol Catedral i membres del Capítol, germans en el sacerdoci, joves vocacionats, Sr. Alcalde i regidors, Presidenta i membres de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i estimats amics i amigues, germans i germanes tots en el Senyor. Crist és viu! Ha ressuscitat! Crist va passar pel món fent el bé. Deixem que el nostre cor s’ompli de la pau del Ressuscitat. «El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre… S’han endut el  Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat… Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts». Joan, el deixeble estimat, va veure i va creure. Veiem missioners amb una alegria que ningú els ho podrà prendre. Si anem a un hospital, quant de sofriment hi ha; les persones que estan en una presó, estan privades de llibertat. Vivim en un món on sembla que no hi ha comprensió, que no hi ha valors. Però, Jesús ens té un amor de veritat, un amor que ens acompanya i en aquest temps pasqual veiem l’experiència del Ressuscitat. Pensem amb els deixebles d’Emaús  i com i quan el van reconèixer. És qüestió d’obrir el nostre cor a Jesús i deixar-nos impactar per Ell. Els deixebles del Senyor estan cridats a ser apòstols. Que seguim el seu exemple els diocesans de Tortosa. Com Joan, el deixeble que va veure i va creure, perquè va ser el deixeble estimat, el qui va estar al peu de la Creu juntament amb la Mare de Déu. Nosaltres trobem Jesús en la pregària, en l’Eucaristia i no oblidem en l’exercici de la caritat. Molt bona Pasqua a tots! Cantem Al·leluia i deixem-nos sorprendre pel Ressuscitat. Que la nostra estimada diòcesi de Tortosa, seguint el Crist Ressuscitat, visquem units en la fe. Amén.

Arribat el moment de les pregàries vam tenir present el Papa Francesc; que Crist Ressuscitat faci renàixer l’alegria dels nostres cors; que ens concedeixi l’esperança per una nova vida eterna… A cada pregària responíem: «Oh Crist, escolteu i tingueu pietat». Cinc laiques i un laic van presentar les ofrenes i la col·lecta al bisbe Sergi, qui tot seguit va fer l’ofertori. A continuació  va encensar l’altar i la creu; el Vicari General encensà el Sr. Bisbe, els celebrants i finalment els fidels. Durant la comunió vam cantar: «Jo sóc el pa de vida». Abans de la benedicció final ens digué el Sr. Bisbe: Permeteu-me que abans de la benedicció Pasqual us digui unes paraules. És la primera Pasqua de Resurrecció que estic entre vosaltres; us desitjo una bona Pasqua. Sr. Vicari General, Degà i membres del Capítol Catedral, Rector d’aquesta  parròquia del Sant  Crist de la Catedral, Mn. Jordi que tan a prop està del Papa, totes les Confraries de Tortosa, joves i grans, tingueu aquesta trobada amb Crist Ressuscitat i preguem per aquests joves vocacionats, que visquin l’alegria de la Resurrecció i escoltin la veu del Senyor. El Sr. Bisbe, després d’impartir-nos la solemne benedicció final, ens desitjà una bona Pasqua i que la celebrem amb l’alegria de la Resurrecció del Senyor. Finalitzà la celebració amb el cant «Regina coeli laetare. Al·leluia!»                                                                                                                  Maria Joana Querol Beltrán

X