Celebració de la Missa Estacional de Pasqua de Resurrecció

El diumenge, 17 d’abril, a les 12 h, el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí a la Catedral la Missa Estacional del Diumenge de Pasqua, concelebrada pel Sr. Vicari General i alguns sacerdots de les parròquies de Tortosa. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Este es el día en que actuó el Señor”. El Sr. Bisbe encensà l’altar i la Creu i tot seguit: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue amb vosaltres. I amb el vostre Esperit. A continuació  el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig va fer la monició d’entrada: Estem celebrant la Pasqua del Senyor. Ell s’acosta i ens convida a viure l’Eucaristia amb comunitat i caritat. Que aquesta alegria ens porte a celebrar la Pasqua del Senyor. Crist ha ressuscitat!

El Sr. Bisbe després de l’oració col·lecta va fer l’aspersió i mentre el cant: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. Després de cantar: “Glòria a Déu a dalt del cel” foren proclamades les lectures. La 1ª dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34a. 37-43) El Salm responsorial 117, cantat per Joan Redó, qui dirigí els cants de la celebració i tots els fidels anàvem repetint: ”Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre. Al·leluia “. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3, 1-4)). A continuació es donà lectura a la Seqüència i després de cantar l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 1-9).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General, membres del Capítol Catedralici, regidors, autoritats i germans i germanes tots. Amb la mort de Jesús, els deixebles que ho havien deixat tot per seguir-lo, vivien en una situació de desconcert. En la lectura que hem proclamat dels Fets dels Apòstols, diu sant Pere:“Parlo de Jesús de Natzaret…com passà per tot arreu fent el bé…nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren  penjant-lo en un patíbul”.Els Apòstols s’havien emocionat, però sentirien que s’havien emocionat per una persona morta. La realitat havia esvaït la seua il·lusió. No val la pena viure com Ell ens va ensenyar. Per a què lluitar? Si la mort fos definitiva, no hi hauria raó per a l’esperança. Però el matí del dia de Pasqua “Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble que Jesús estimava tant i els diu: S’han endut el Senyor…” El Senyor busca la manera d’acostar-se a cadascú de nosaltres; tots tenim la nostra història i hem de fer el nostre camí. Però, per què el Senyor no s’ha allunyat de nosaltres? Qui no ha experimentat la misericòrdia de Déu? En la segona lectura ens diu sant Pau: “Cerqueu allò que és de dalt…” Es tracta de no deixar-nos allunyar de Crist. Els interessos terrenals moltes vegades ens esclavitzen, però el desig del Ressuscitat és que visquem l’alegria de la Pasqua i donar-nos la vida eterna. Que Maria, la Mare del Senyor, ens done la força per seguir-lo. Bona Pasqua a tots en l’alegria del Senyor Ressuscitat. Que així sigue.

Mn. Membrado va fer les pregàries i després de cadascuna responíem: “Oh Crist, escolteu i tingueu pietat”. Tot seguit es van portar les ofrenes: pa, vi i aigua i després la col·lecta Arribat el moment de la comunió vam cantar: “I jo el ressuscitaré”. Abans de la benedicció final, el Sr. Vicari General ens digué que el Sr. Bisbe impartiria la benedicció amb indulgència plenària: “El venerable pare Enrique, per la gràcia de Déu bisbe de Tortosa, impartirà la benedicció amb indulgència plenària… Preguem Déu pel Papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique i per l’Església”.  El Sr. Bisbe ens donà la benedicció final: Per intercessió dels apòstols sant Pere i sant Pau, que us beneeixi Déu Pare, totpoderós, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Aneu-vos-en en pau Al·leluia, Al·leluia! Us felicito a tots en aquesta Pasqua i que el Senyor ens ajude cada dia més. Tot seguit vam cantar: “Regina caeli”. Que visquem l’alegria de la Pasqua. Crist ha ressuscitat!

Maria Joana Querol Beltrán