Celebració de la Missa Estacional de Pasqua a la Catedral 2021

Catedral, 04 d’abril de 2021

El diumenge, 4 d’abril, a les 12 hores, el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí a la Catedral la Missa Estacional del Diumenge de Pasqua, concelebrada pel Capítol Catedral. Van assistir a la celebració les autoritats locals de l’Ajuntament i la Presidenta i membres de les Confraries de Setmana Santa.  S’inicià amb el cant d’entrada: “Este es el día en que actuó el Señor”. El Sr. Bisbe encensà l’altar i la Creu i tot seguit el Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: Si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe seria buida. Però, Crist ha ressuscitat com a Cap del cos místic. Celebrem-ho joiosament i cantem Al·leluia en la Pasqua de Resurrecció. Com en totes les celebracions de Setmana Santa, els cants foren a càrrec de Mn. Víctor Cardona a l’orgue, i Joan Redó els va dirigir.

Tot seguit del cant: “Glòria a Déu a dalt del cel” foren proclamades les lectures. La 1ª  dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34a. 37-43). El Salm responsorial: “Ha ressuscitat el Crist en nosaltres. Al·leluia, al·leluia”. La 2ª lectura fou de la  carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3, 1-4). A continuació es donà lectura a la Seqüència i després de cantar l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 1-9).

Després de donar el Sr. Bisbe la benedicció als fidels amb el Leccionari, inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Sr. Vicari General de la diòcesi, membres del Capítol Catedralici, Mons. Jordi Bertomeu, autoritats, presidenta i membres de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i germans i germanes tots en el Senyor.  Després de la mort del Senyor, els deixebles estaven desil·lusionats i desconcertats.  Havien posat les il·lusions i esperances en el Senyor, que no s’havien complert. Però, la nit del Diumenge de Pasqua, tot havia canviat. Són les dones les qui descobreixen el que havia passat. El Senyor es deixa veure, primer a les dones i després als deixebles que es trobaven amb desànim i incredulitat.

Els personatges de la Pasqua no ho esperaven i va ser una forta sorpresa en la seua vida i com un regal inesperat. Segurament s’havien conformat en què el Senyor no hagués mort, però el veien viu. L’alegria era tan gran que no s’ho acabaven de creure. Els omple d’una alegria plena, d’una gran esperança i d’un gran amor a ells. En el Senyor ressuscitat Déu els ha regalat una plenitud de vida més gran del que podien imaginar-se. La mort en l’horitzó de l’existència. A la llum de la vida de Crist, tot ha estat vençut. Pasqua és experimentar la llibertat humana. Abans de la Passió, quan Jesús en parlava als deixebles, així com de la Resurrecció, ells no ho entenien, però els feia por preguntar. Ens diu sant Joan en l’Evangeli que acabem de proclamar: “ Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere….però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc”. “Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts”.

Sant Lluc ens narra  que Jesús no era un profeta més, era l’Ungit que va venir per fer el bé. Déu no l’havia abandonat en el moment de la mort, sinó que el ressuscità el tercer dia. Els deixebles ho havien deixat tot per un que valia la pena donar la vida. A parir de la Pasqua seran uns homes lliures, perquè la Resurrecció els ha obert els ulls. Viure des de la Pasqua és obrir la vida al Senyor. Els deixebles anuncien la noticia, ja que Jesús els ordenà que prediquessin al poble. Pere diu:”… Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant… perquè Déu era amb ell”. Déu no l’havia abandonat en el moment de la mort, encara que els deixebles ho pensaven. Déu el ressuscità el tercer dia, però els deixebles no tenien motius per creure en Jesús. Una notícia així no és per a una minoria, és per a tots. L’Església viu per anunciar que tota persona que espera en el Senyor pot ser salvada. No tenim dret a excloure a ningú de l’amor de Crist Ressuscitat. Els creients tenim el privilegi d’haver conegut Jesús; és una gràcia que ens ha de portar a estimar i que tots arriben a l’amor de Crist. Pasqua ha de ser un mitjà per a que els homes arriben a estimar Jesús.

Els cristians ens hem de comprometre en la cultura, en la defensa de la vida, en la política, en l’ecologia… però sabem que en el fons tot compromís per al cristià té sentit si és treballar per al Regne de Crist. Sant Pau, en la segona lectura que hem proclamat ens diu:  “Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt…estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra”. Vol dir-nos que hem de treballar no per ser més que els altres, sinó mirant Crist, fent tot allò que porta la pau. Encara que ens semble que aquest camí no és eficaç, és el definitiu. En la Resurrecció Déu ens ha demostrat que Jesús és aquell que està destinat a ser jutge de vius i de morts.

Que l’alegria de la Pasqua que la Mare de Déu va viure en plenitud, ompli el nostre cor, les nostres famílies i tot el món. Alegria que sembra esperança. Bona Pasqua de Resurrecció a tots. Que així sigue.

A continuació vam cantar el Credo i Mn. Membrado va fer les pregàries. A cadascuna responíem els fidels: “Oh Crist, escolteu-nos i tingueu pietat”. Després de l’ofertori, el Sr. Bisbe encensà l’altar i la Creu, després els celebrants i tots els fidels. Durant la comunió vam cantar: “Jo sóc el pa de Vida”. El Sr. Vicari General, abans de donar-nos el bisbe Enrique la benedicció ens digué: “El venerable pare Enrique, per la gràcia de Déu bisbe de Tortosa, impartirà la benedicció amb indulgència plenària… Preguem Déu pel Papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique i per l’Església”.  El Sr. Bisbe ens donà la benedicció final: Per intercessió dels apòstols sant Pere i sant Pau, que us beneeixi Déu Pare, totpoderós, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Les paraules de comiat de la celebració foren: Aneu-vos-en en pau Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Donem gràcies a Déu. Al·leluia, al·leluia, al·leluia, Tot seguit vam cantar: “Regina coeli” i el cant final fou: “Germans, avui és un dia gran”. Que visquem l’alegria de la Pasqua. Crist ha ressuscitat!!!

Maria Joana Querol Beltrán