Solemnitat del Corpus Christi 2021

El diumenge, 6 de juny, es celebrà a la Catedral  la solemnitat del Cos i la Sang de Crist. A les 12 h. el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, presidí l’Eucaristia concelebrada per alguns membres del Capítol Catedral i dos sacerdots Operaris Diocesans. Els cants foren a càrrec de mossèn Víctor Cardona a l’orgue, i els dirigí. Raül Martínez. S’inicià la celebració amb el cant: “Crist ens estima” i el Sr. Bisbe encensà l’altar. L’Il·lm. José Luís Arín, Vicari General, va fer la monició d’entrada: Ens hem reunit per celebrar la solemnitat del Cos i la Sang de Crist. festa del gran amor de Déu.”… això és el meu Cos, entregat per vosaltres”. “… aquest  és el calze de la meva Sang, la Sang de l’aliança nova i eterna…” Aliança, amb l’esperança de la vida en plenitud. Meditem el que és font i cimal de la nostra vida cristiana. Agraïm al Senyor aquest gran do del seu amor.

Després del cant  “Glòria a Déu a dalt del cel”, un membre de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta proclamà la 1ª lectura del llibre de l’Èxode (Ex 24, 3-8). El Salm responsorial 115, cantat:”El calze de la benedicció és la comunió amb la sang de Crist.”  La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians hebreus (He 9, 11-15) va ser proclamada per un membre de la Cort d’Honor. Després del cant de l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 14, 12-16. 22-26).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General de la diòcesi, membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, Sra. Alcaldessa i regidors, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, representants d’altres associacions eucarístiques, germans i germanes tots. Es trobaven reunits quaranta-nou cristians celebrant l’Eucaristia i a causa d’una persecució els van empresonar i quan els van preguntar perquè havien desobeït el decret de l’emperador, respongueren que no podien viure sense la celebració del diumenge i al final van sofrir el martiri. El dia 30 d’octubre viurem a la catedral la beatificació de quatre sacerdots diocesans per la seua fidelitat a l’Eucaristia i al sacerdoci.

L’Eucaristia és considerada com el centre de la vida de l’Església i els cristians la necessitem perquè sense l’Eucaristia la comunitat es dispersa. Som conscients que no participem d’aquest sagrament perquè ens considerem uns cristians més perfectes; més bé és un acte d’humilitat i necessitem l’Eucaristia perquè volem avançar cada dia més en el camí de la fe. No som cristians perfectes i no podem viure com a cristians sense la gràcia del Senyor.  Ens ajuda a no deixar-nos portar per les ambicions i si volem reproduir la imatge de Crist, necessitem d’aquest sagrament. Jesús va convidar els deixebles a menjar del seu Cos i beure la seua Sang.

L’Eucaristia s’ha de convertir en el centre de la vida del cristià i la humilitat és la que dóna credibilitat a la vida de l’Església. És aliment per als pobres i menjar per als humils. Demanem al Senyor que ens ajude a viure amb humilitat i gratitud. Veniu, adorem el Senyor, pa de vida. En aquest sagrament s’amaga tot el bé espiritual de l’Església. En la humilitat i senzillesa del pa i el vi s’amaga el més gran: l’Eucaristia. És per això que cada diumenge hem de viure la celebració d’aquest sagrament que ens invita a donar gràcies al Senyor per la seua immensa glòria. Els cristians sabem que no podem estimar i adorar altres senyors, només pel qui ha donat la vida per nosaltres. El do més preuat de la nostra vida és viure baix la mirada de Crist qui ens dóna la vida plena. Els cristians no volem adorar ningú més que Crist. Només adorant el Senyor trobem la vida. Ell és el camí per a la vida eterna.

Diu sant Tomàs que quan un cristià rep l’Eucaristia, un dels fruits és que augmenta en ell la caritat. Avui celebrem el dia de la Caritat que ens ensenya a compartir. El més important a la diòcesi per ajudar els més  pobres és Càritas. Tenim més de 600 voluntaris que hi col·laboren. L’any passat es van ajudar més de 3.000 persones i aquest any el nombre de persones ateses encara ha superat els altres anys.  Sabem que no podem solucionar tots els problemes del nostre món, però, gràcies a Càritas, moltes famílies han pogut viure una mica més dignament. Quant més estimem i adorem l’Eucaristia, més sentirem la necessitat d’ajudar els més pobres.

El dia de Corpus celebrem la processó pels carrers de la nostra ciutat. Aquest any donades les circumstàncies, la farem després de l’Eucaristia per l’interior de la catedral. Crist es vol servir de la fe dels cristians per ser anunciat als homes i dones del nostre món. Hem de tenir present tota la humanitat per conèixer i estimar el Senyor. Que així sigue.

Mn. Josep Maria Membrado va fer les pregàries, totes entorn del sagrament de l’Eucaristia.  Tot seguit de l’ofertori s`encensà l’altar i la creu, els concelebrants i tots els fidels. El Sr. Vicari General ens digué que l’amor infinit rebut de Déu el fem arribar als nostres germans més necessitats mitjançant la caritat. Per tant la col·lecta d’avui està destinada a Càritas. Que demostrem amb la nostra generositat l’amor a l’Eucaristia. Arribat el moment de la Comunió vam cantar “Jo sóc el pa de vida”.

Després s’exposà el Santíssim i vam cantar “Pange lingua”. Tot seguit s’inicià la processó amb el cant: “Jo crec en Vós”. Només van participar-hi el Sr. Bisbe qui portava la custòdia, els sacerdots concelebrants i la Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de la ciutat. Tots els fidels ens vam quedar als nostres llocs. Per una nau lateral arribà la processó fins al davant de la porta principal on  hi havia preparada una catifa de flors i una tauleta per deixar la custòdia. El bisbe Enrique va fer una estona de pregària demanant per diferents intencions, entre altres per la pandèmia, que tants sofriments ha portat i encara porta a la humanitat. Tot seguit i per la nau central s’adreçà la processó fins l’altar major, mentre els fidels cantàvem: “Cantemos al Amor de los amores”. En arribar al presbiteri, després de cantar: “Tantum ergo sacramentum”, el Sr. Bisbe ens donà la benedicció amb el Santíssim i les seues paraules d’acomiadament foren: Vull agrair la vostra participació i desitjar-vos un bon dia en el que celebrem la solemnitat de Corpus. Que el Senyor beneisca la nostra ciutat i tot el món. Aneu-vos-en en pau.

Amb la resposta dels fidels: “Donem gràcies a Déu”, ens vam acomiadar amb el desig d’estimar més cada dia l’Eucaristia i, com a fruit d’aquest amor, sentir-nos més germans dels més pobres i necessitats.

Maria Joana Querol Beltrán

X