Celebració de la Missa del Diumenge de Rams a la Catedral

El dia 10 d’abril es celebrà a la Catedral la Missa del Diumenge de Rams, pòrtic festiu que dóna inici a les celebracions de Setmana Santa. Van concelebrar amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, quatre preveres membres del Cabildo Catedralici.  En primer lloc van desplaçar-se a l’absis de la Catedral per commemorar l’entrada del Senyor a Jerusalem. El Sr. Bisbe beneí les palmes dels xiquets i xiquetes acompanyats pels seus pares i després de l’antífona d’introducció, de la monició i d’una pregària, fou proclamat  l’Evangeli (Lc 19, 28-40). Tot seguit de la monició: “Germans estimats: Imitem el poble que aclamava Jesús i caminem en pau”, unes paraules del Sr. Bisbe, Jesús entrà a Jerusalem com un rei i va caminar cap a la Passió i cap a la Resurrecció, la victòria definitiva. En processó s’entrà a la Catedral, cantant: “Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor” i s’inicià l’Eucaristia. La part musical fou a càrrec de Mn. Víctor Cardona a l’orgue i la Sra. Mercè Saladich Olivé dirigí els cants.

Després de la 1a lectura (Is 50, 4-7), vam cantar el Salm responsorial 21: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat? La 2ª lectura fou de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2, 6-11). Dos sacerdots i un laic que feia de cronista, van proclamar l’Evangeli de la Passió de nostre Senyor Jesucrist, segons sant Lluc (Lc 22, 14-23.56).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Capítol Catedralici, alcaldessa de la ciutat, regidors i altres autoritats, Junta d’Agrupacions de Confraries de Setmana Santa, germans i germanes en el Senyor.  Amb el Diumenge de Rams i el relat de la Passió del Senyor comença la Setmana Santa. Vull assenyalar tres trets en els quals trobem contradiccions entre Jesús i els deixebles. També nosaltres tenim actituds contradictòries respecte el Senyor.

  1. Jesús s’encamina cap a la Passió i abans que li prenguen la vida, la dóna lliurement ell mateix. Mentre institueix l’Eucaristia els deixebles discutien entre ells, sobre quin havia de ser considerat el més important. Demostren que tenen ambició de poder. També els cristians de vegades tenim unes actituds molt diferents de les de Jesús.
  2. Jesús es manté fidel. Sap que la mort és a prop, però continua actuant amb una gran coherència seguint fent el que sempre havia fet. Quan li pregunten si és el Messies, el Rei d’Israel, no ho nega, tot i sabent que el portarà a la mort. Tots tenim moltes paraules, però de tant en tant actuem amb incoherència. Ens adonem de la gran diferència d’actuar entre el Senyor i els deixebles. Però també nosaltres no donem testimoni de la fe. Com ens ha dit sant Pau en la segona lectura:”…Jesús s’abaixà i es féu obedient fins acceptar la mort i una mort de creu”.
  3. Hi ha un gran contrast entre el mal del món i la misericòrdia de Déu. Aquests dies hem vist escenes tan horroroses i continuem veient-les, que ens sembla impossible que això passe en el nostre món. Les paraules de Jesús a la creu són paraules de misericòrdia i de perdó: “Pare, perdoneu-los que no saben el que fan”.Un dels criminals li va dir: “Jesús recordeu-vos de mi quan arribeu al vostre Regne. Jesús li respongué: T’ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís”. Veiem el contrast entre el mal del món i l’actitud del Senyor. Vocació de servei i misericòrdia.

La Passió és un espill que ens ajuda a veure el resultat del nostre món. Que les lliçons de la Passió ens facin més coherents, més servidors i més misericordiosos. Que així sigue.

A continuació les pregàries. Durant la Comunió vam cantar: “Sempre que m’invoqui, l’escoltaré” En finalitzar la celebració, el Sr. Bisbe impartí la benedicció final i tot seguit tancà les portes del Retaule de la Mare de Déu de l’Estrella per poder contemplar els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Mentre es tancaven les portes del Retaule vam cantar “Victòria tu regnaràs; oh creu tu ens salvaràs” La nit de la Vetlla Pasqual s’obriran de nou.

Finalment unes paraules del nostre bisbe Enrique: Esperem recuperar l’alegria de les celebracions  després de dos anys de pandèmia. Que tinguem una bona Setmana Santa. Podeu anar-vos-en en pau.

Maria Joana Querol Beltrán

X