Celebració de la Missa del Diumenge de Rams a la Catedral

El dia 24 de març, es celebrà a la Catedral de Tortosa la Missa del Diumenge de Rams, pòrtic festiu que dóna inici a les celebracions de Setmana Santa. Va presidir la celebració el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i van concelebrar el M.I. Josep Ma Membrado Blas i el M.I. Mn. Pascual Centelles Llop: Els cants van ser a càrrec del M.I. Víctor Cardona Eixarch a l’orgue i, el Sr. Joan Redó Brunet qui els dirigí.

S’inicià la celebració a la nova plaça de la façana principal de la Catedral, per commemorar l’entrada del Senyor a Jerusalem. El Sr. Bisbe beneí les palmes dels xiquets i xiquetes i Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 11, 1-10). El bisbe Sergi va fer una reflexió sobre l’Evangeli i ens digué que era el primer any que celebrava la Setmana Santa amb nosaltres, invitant-nos a assistir als actes religiosos que celebrarem durant aquesta setmana. Tot seguit la monició: “Germans estimats: Imitem el poble que aclamava Jesús i caminem en pau”. Hem vist com Jesús entrava a Jerusalem aclamat pel poble, però Ell venia a morir a la creu i nosaltres hem d’acompanyar-lo en la seua passió, per entrar a la seua glòria. En processó s’entrà a la Catedral, cantant: «Que alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor» i s’inicià l’Eucaristia.

La primera lectura fou del llibre d’Isaïes (Is 50, 4-7) i a continuació es cantà el Salm responsorial 21: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?”. Es proclamà la segona lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,6-11), i després de l’Al·leluia, Mn. Josep Ma Membrado i dos membres de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta van proclamar l’Evangeli segons sant Marc (Mc 14, 1-15, 47): Passió de Nostre Senyor Jesucrist. Mn. Membrado  feia de Jesús i els altres dos membres, un de Sinagoga i l’altre cronista.

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Degà del Capítol Catedral, M.I. Víctor Cardona, sacerdots concelebrants, Sr. Alcalde de la ciutat i regidors/es Presidenta i membres de l’Agrupació de Confraries, persones esteu presents en aquesta celebració perquè heu vingut a Tortosa a passar aquests dies, germans i germanes tots.  Sant Ignasi de Loyola ens va dir: «Solo después de entrar en el texto del Evangelio, ‘como si presente me hallase’ descubrimos alguna pista para nuestra vida». En l’Evangeli de la Passió del Senyor que acabem de proclamar, veiem com Jesús fou crucificat, llançà un gran crit i expirà. El centurió que estava allí al costat de Jesús, digué: Veritablement aquest home era Fill de Déu. Jesús va escoltar moltes paraules que el feien patir, com les de Pilat, de part del poble, els qui més el coneixien l’abandonen, els mateixos apòstols, Pere el negà tres vegades i nosaltres, els que més el coneixem  també de vegades l’abandonem. Jesús va morir amb tota la dignitat i en cap moment va deixar de dir a Déu, Pare. Aquest Home és veritable Fill de Déu perquè ha donat la Vida. Som fills de Déu, fills en el Fill. Tal vegada hi ha molts centurions en el nostre amor a Jesús i sentim que Déu ens estima.  Veritablement Jesús és el Fill de Déu i estimant com Ell ens ha estimat, som persones que estem en búsqueda del Senyor. Acompanyem junts els passos del Senyor, recordant que des de la fe, la Creu de Crist és arbre de la vida, de sang tenyida, pau i combat, mort i victòria, camí de glòria. Amén.

A continuació les pregàries, entre altres, perquè el Senyor que a la Creu es sentia trist i abandonat, ajude els malalts i els més necessitats. Preguem el Senyor. Vam cantar: «Sant, Sant Sant és el Senyor», «Anyell de Déu» i arribat el moment de la Comunió el cant fou: «Sempre que m’invoqui l’escoltaré, el salvaré i l’ompliré de glòria…» En acabar l’Eucaristia el Sr. Bisbe ens donà la benedicció final,  amb el desig d’una bona Setmana Santa. Aneu-vos-en en pau.

Maria Joana Querol Beltrán

X