Celebració de la Missa Crismal

El dia 12 d’abril, dimarts sant, es celebrà a la catedral la Missa Crismal presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada per 51 preveres. Van participar de la celebració, tres diaques permanents, els dos seminaristes de la nostra diòcesi, algunes religioses i un bon nombre de laics. Dirigí els cants Mn. Rubén García, acompanyat per Mn. Víctor Cardona a l’orgue.

Mentre els celebrants entraven en processó, tots cantàvem:  “Fent grup entorn dels nostres pastors, tots venim cantant”. Després de les paraules d’inici de l’Eucaristia, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue en vosaltres. I amb el vostre esperit, Mn. Juan Manuel Borràs, diaca permanent, va fer la monició d’entrada: Ens disposem a celebrar la Missa Crismal, en el transcurs de la qual es renovaran les promeses sacerdotals, es beneirà l’oli dels malalts, l’oli dels catecúmens i es consagrarà el sant Crisma.

A continuació de cantar “Kyrie eleison” i el “Glòria” de la Missa de Ángelis, foren proclamades les lectures.  La 1ª del profeta Isaïes ( Is 61, 1-3, 6, 8-9). El Salm responsorial (88, 21-22, 25, 27): “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. La 2ª lectura de l’Apocalipsi (1, 5-8). Abans de l’Evangeli vam cantar: “L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres”. El diaca permanent Juan Manuel Borràs proclamà l’Evangeli (Lc 4, 16-21).

El Sr. Bisbe impartí la benedicció amb el llibre  de la Paraula de Déu i tot seguit inicià l’homilia. En primer lloc saludà els concelebrants i tots els presents i de manera especial els dos sacerdots que celebren aquest any els 50 anys de la seua ordenació sacerdotal: Mn. Ricardo Fígols Sorribes i Mn. José Ma Membrado Blas. Agraeixo el vostre servei a la diòcesi i al poble de Déu al llarg dels 50 anys de vida lliurada al Senyor al servei del vostre ministeri i conscients de les vostres febleses, que el Senyor us concedeixi viure el vostre sacerdoci cada dia amb més intensitat i alegria. Alegria que naix de la crida del Senyor. “Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics”…  Aquest any vivim el nostre sacerdoci en el procés sinodal i l’hem de viure amb les actituds següents: 1) Actitud de comunió que fa que la unitat sigue autèntica i viure aquest esperit de comunió evita les divisions. Diu sant Pau: “El qui estima és pacient i bondadós…la caritat tot ho suporta…” Que aquest procés sinodal ens porte a la unitat. 2) Disponibilitat a viure al servei de l’Església i aquesta disponibilitat ens ha de portar a un esperit de participació. Gràcies a Déu tenim a la diòcesi i a les parròquies instruments de responsabilitat. Les promeses sacerdotals ens porten al servei; som servidors de la fe del poble de Déu i amb la missió d’anunciar l’Evangeli. Demanem al Senyor que aquest procés sinodal ens hi ajude. El dia de l’ordenació vam ser ungits i consagrats per a exercir la nostra missió que ens ajuda en el camí de santificació. Que la Mare del Senyor tingue cura de la nostra vocació i de tots els sacerdots que passen dificultats. Posem-nos sempre sota la mirada de la Mare de Déu. Que així sigue.

A continuació els preveres van fer la renovació de les promeses sacerdotals. Estimats fills: “Voleu, doncs, renovar aquelles promeses que un dia féreu davant el vostre bisbe i del poble cristià? Ho vull.  Voleu unir-vos i conformar-vos millor al Senyor, renunciant a vosaltres mateixos…? Ho vull. Voleu ser dispensadors dels misteris de Déu en la celebració de l’Eucaristia… ? Ho vull. Fills estimats, pregueu pels vostres preveres… Crist, oïu-nos. Crist, escolteu-nos. Pregueu també per mi. Que sigui fidel a l’ofici apostòlic, confiat a la meva humil persona, perquè enmig de vosaltres, reprodueixi cada dia més la imatge de Crist sacerdot, el bon Pastor, el Mestre i el Servent de tots. Crist, oïu-nos. Crist, escolteu-nos. Que el Senyor ens guardi en el seu amor i ens porti a tots, pastors i ovelles, a la vida eterna, Amén.

La col·lecta va anar destinada a Càritas Pro Ucraïna, en la que van col·laborar sacerdots i fidels. Un grup de preveres i laics van portar les ofrenes i mentre vam cantar l’himne de presentació de les ofrenes: “Accepteu, oh redemptor, el nostre cant de lloança”.  Els diaques permanents van preparar l’altar per a la litúrgia de l’Eucaristia. El Sr. Bisbe encensà l’altar i la Creu i tot seguit un diaca permanent encensà el bisbe Enrique, els preveres i els fidels. Després de la consagració, i abans de la doxologia de la pregària eucarística, el Sr. Bisbe beneí l’oli dels malalts. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seua creu i m’acompanyi”. Tot seguit la benedicció de l’oli dels catecúmens: “Oh Déu, força i protecció del vostre poble…digneu-vos a beneir aquest oli i concediu la força als catecúmens…” Després la consagració del sant crisma. Primer fa la pregària el Sr. Bisbe i després tots els concelebrants estenen la mà dreta sobre el Crisma: “Preguem germans, Déu Pare omnipotent i demanem-li que beneeixi i santifiqui aquest crisma…”

El Sr. Bisbe impartí  la solemne benedicció final i amb les paraules del diaca permanent: En  nom del Senyor, podeu anar-vos-en en pau i el cant a la Mare de Déu “Salve Regina” acabà la celebració de la Missa Crismal.

Com tots els anys es compartí al Seminari un dinar de germanor, al final del qual  van  adreçar  la  paraula els dos sacerdots que celebraven els 50 anys de la seua ordenació sacerdotal. Tots dos van donar gràcies al Senyor per la vocació que els va donar i poder exercir durant tants anys el seu ministeri sacerdotal. Finalment unes paraules del Sr. Bisbe: Dono gràcies al Senyor per tants anys que heu pogut dedicar la vostra vida al servei de l’Església. Cinquanta anys són molts. Durant aquest llarg període de temps, heu passat per grans canvis en l’Església i  heu continuat vivint amb entusiasme, adaptant- vos a tot el que anava sorgint i sempre mantenint-vos fidels al Senyor i al vostre ministeri. Va tenir un record pels quatre bisbes que durant aquests anys han exercit el seu ministeri episcopal a la nostra diòcesi: Dn. Ricardo Carles, Lluís Martínez Sistach, Javier Salinas i Enrique Benavent. I adreçant-se a tots els sacerdots els digué: Aquests dies de tantes celebracions, després de Pasqua procureu descansar  en la mesura que us sigue possible.

Desitjà a tots una bona Setmana Santa i una santa Pasqua de Resurrecció. Preguem el Senyor pel nostre bisbe Enrique i pel nostre presbiteri diocesà i demanem-li que ens concedeixi vocacions al sacerdoci.

Maria Joana Querol Beltrán

X