Celebració de la Missa Crismal a la Catedral

El dia 3 d’abril, dilluns sant, a les 11’30 hores, s’aplegaren a la Catedral cinquanta-cinc preveres i cinc diaques permanents per celebrar la Missa Crismal, presidits pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova Pellisa, ja que la nostra diòcesi està en seu vacant. Aquesta celebració és eminentment sacerdotal. Va participar-hi també el seminarista Isael llegint les monicions,,   algunes  religioses i un bon nombre de laics. La part musical fou a càrrec de Mn. Víctor Cardona Eixarch a l’orgue i Mn. Rubén García Molina dirigí els cants.

El cant d’entrada fou: “Fent grup entorn dels nostres pastors, tots venim cantant”, mentre els celebrants entraven per la nau central i en arribar al presbiteri, el bisbe Javier encensà l’altar i la creu. L’Administrador Diocesà, Il·lm. José Luís Arín Roig va fer la monició d’entrada. Avui, com estem amb seu vacant, el bisbe Javier beneirà els sants olis.  Preguem el Senyor que ens regale un pastor, demanem pels preveres i diaques per a que sempre siguen fidels a la seua vocació i ens concedeixi vocacions sacerdotals. Aquest any celebrem les Noces d’Or Sacerdotals Mn. Ramon Font, Mn. Jose Luis Arin; i les noces d’Argent Mn. Antonio Sesé, Mn. Josep Ma García, Mn. Jordi Salvadó Mons. Javier Vilanova i Mn. Emilio Vives.

Proclamades les lectures el Sr. Bisbe beneí tots els participants de l’Eucaristia amb el Llibre de la Paraula de Déu.

Inicià l’homilia, saludant l’Administrador Diocesà, membres del Col·legi de Consultors i del Capítol Catedral, germans en el sacerdoci, diaques, seminarista, consagrats i consagrades, germans i germanes tots en el Senyor. També adreçar unes paraules al qui va ser el nostre pare i pastor, Mons. Enrique Benavent, actualment arquebisbe de València.

Demano al Senyor que envie a la diòcesi de Tortosa un nou pastor. Felicito als meus germans preveres que celebreu els cinquanta i vint-i-cinc de la vostra ordenació sacerdotal. En l’Església de Crist veiem com el Senyor i l’Església ens protegeixen. Estimats germans/es, voldria adreçar-me a vosaltres amb el verset:”L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit”. En la imposició de les mans l’Esperit ens conforta i pren possessió de nosaltres i ens demana que ens abandonem al Senyor i li donem les nostres mans. Aquesta imposició crea una veritable comunió entre el bisbe i els sacerdots. Un sacerdot mai està sol, perquè el sagrament ens ha unit. La fraternitat sacerdotal ens allibera d’un tancament i el nostre sacerdoci ha d’estar amarat de l’amor de Déu, qui ens ha cridat d’una manera exigent i a la vegada generosa. “M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets”.

 El camí de la vida del sacerdoci ens porta al despreniment; com a sacerdots no ens pertanyem a nosaltres, som totalment de Crist. Pel celibat fem una confessió de fe i podem ungir el poble de Déu, on trobarem l’alegria pel Regne. Donem la primacia a la direcció espiritual. Som enviats a servir i diguem-li sí al Mestre, malgrat que de vegades sentim el cansament i el desànim. El Papa Francesc ens diu que davant de les tribulacions, el pitjor és l’angoixa. Podem i devem aportar molt a la nostra societat i el primer que ens cal és saber escoltar i ajudar a trobar la vida veritable, ajudant els allunyats i els qui pateixen; és un dels millors serveis que podem fer. Ho farem si la nostra vida està plena de l’amor al Senyor.

L’oli sagrat és el símbol de l’amor de Déu. També és l’oli de l’alegria, la qual prové de l’amor de Crist. Alegria que ha de ser missionera, que serveix i consagra el seu poble. Alegria seguida de la pobresa, fidelitat i obediència. Vivim el nostre ministeri amb esperit de servei i abnegació. Estimats germans en el sacerdoci i poble de Déu.  Tots som conscients de com viu la societat, però el Pare està sempre actuant en nosaltres i ens demana que ens mantinguem en  fidelitat enmig d’un món que ens envolta amb moltes dificultats. Encomanem al Senyor els germans que aquest any han passat a la Casa del Pare: Mn. Antoni Cunill, Mn. Antonio Ripollés i Mn. Tomàs Pallarés. Ho demanem posant per intercessora la Mare de Déu i els sants tortosins. Que visquem sempre amb el cor obert i sincer envers Jesús. Que així sigue.

El presbiteri diocesà va renovar les promeses sacerdotals: “Estimats fills: celebrem la memòria anual del dia en el qual Crist Senyor va conferir el seu sacerdoci als apòstols i a nosaltres. Voleu, doncs, renovar aquelles promeses que un dia féreu davant el vostre bisbe i del poble cristià? Ho vull. … El Sr. Bisbe, dirigint-se al poble de Déu digué:  “Fills estimats, pregueu pels vostres preveres”. I el poble respongué: “Crist, oïu-nos. Crist, escolteu-nos”… Pregueu també per mi. “Que sigui fidel a l’ofici apostòlic… Que el Senyor ens guardi a tots en el seu amor i ens porti tots, pastors i ovelles a la vida eterna. Amén”.

 La col·lecta en la qual també van contribuir els preveres, destinada als damnificats de Turquia i Síria va recaptar 3.236,30 euros. Durant  la presentació de les ofrenes dels sants olis, les pròpies de l’Eucaristia i la col·lecta, es va cantar l’himne en llatí: “Accepteu, oh Redemptor, el nostre cant de lloança”.

En la pregària pels fidels difunts, es van encomanar els preveres que havien mort des de l’última Missa Crismal. Abans de la Doxologia de la pregària eucarística, el Sr. Bisbe va beneir l’oli dels malalts: “… beneïu aquest oli que hem preparat perquè els qui siguin ungits experimenten la vostra protecció en el cos i en l’esperit”. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Si algú vol venir amb Mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seua creu i m’acompanyi”.  Després de l’acció de gràcies, el Sr. Bisbe va beneir l’oli dels catecúmens i consagrà el sant Crisma, estenent la mà dreta tots els concelebrants.

Abans de la benedicció final, el bisbe Javier ens adreçà unes paraules. El Senyor ha tingut la bondat d’elegir-me bisbe i avui he pogut celebrar amb vosaltres la Missa Crismal. Vull tenir un record pels últims bisbes que han servit aquesta diòcesi de Tortosa.  Que els sacerdots que estan al cel intercedeixin per nosaltres i celebrem amb alegria i fe que el Senyor ens hagi elegit. Tot seguit ens impartí la benedicció final i amb el cant “Salve Regina” vam acabar l’entranyable celebració de la Missa Crismal.

La celebració d’avui visibilitza el ministeri sacerdotal. Diu el profeta Isaïes: “A vosaltres us diran: Sacerdots del Senyor, ministres del nostre Déu”.   I com diu el recordatori que es va repartir amb motiu de la celebració de les Noces d’Or i d’Argent Sacerdotals: “No m’importa la vida mentre dugui a terme el Ministeri que vaig rebre de Jesús el Senyor” (Ac 20, 24)

 Tot seguit es va compartir un dinar de germanor al Seminari i al final els preveres que celebraven l’aniversari de la seua ordenació, inclòs el bisbe Javier, van donar les gràcies al Senyor per la seua vida sacerdotal.

Maria Joana Querol Beltrán