Celebració de la festa de Sant Vicenç de Paül

El dilluns, 27 de setembre, a les 18 hores, Mn. Josep Maria Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la catedral, celebrà una Eucaristia amb motiu de la festa de sant Vicenç de Paül, fundador de la Companyia de les Filles de la Caritat i la Congregació de la Missió dels Pares Paüls. Com tots els anys, les Filles de la Caritat de la Casa d’Acollida de Tortosa,  van celebrar la seua festa acompanyades de les persones que col·laboren en la missió caritativa envers els més pobres i necessitats i altres fidels que van poder participar de la celebració.

S’inicià l’Eucaristia amb el cant: “Cantem germans, hem arribat al temple del Senyor”. A continuació la gna. Mercè va fer la monició d’entrada. Avui celebrem la festa de sant Vicenç de Paül. Va ser un home de gran esperança i va saber encarnar l’amor de Crist en els pobres. La seua vida lliurada sense límits al Senyor i mogut per la seua confiança, va sortir sempre a l’encontre dels més desvalguts. També el Senyor espera de nosaltres que siguem reflex de l’amor del Senyor i testimonis d’esperança en un món tantes vegades desesperançat. Demanem-li, mitjançant la intercessió de sant Vicenç de Paül, el Sant de la caritat, que la nostra vida sigue llum per als més pobres.

La gna. Mercè dirigí els cants i proclamà la primera lectura del profeta Isaïes (Is 52, 7-10) i el Salm responsorial: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. Una feligresa donà lectura a la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (Co 1, 26-2). Després de cantar l’Al·leluia, Mn. Josep Maria Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Mateu: les benaurances (Mt 5, 1-12).

Inicià l’homilia saludant les Filles de la Caritat, les germanes Maria Teresa i Mercè, i tots els fidels que s’han unit a la celebració. Els sants han posat tota la seua confiança en el Senyor la qual els ha ajudat a viure, a estimar, a servir i a sofrir per causa de l’Evangeli. Diu el Papa Francesc que cada sant és un projecte de Déu per reflectir l’Evangeli. Hem proclamat les benaurances que són el camí per trobar la felicitat autèntica i un camí d’esperança, on Jesús ens parla d’un canvi de mentalitat i de conversió. Ens diu que hem de tenir un cor pobre i ser persones senzilles, humils, misericordioses, amb fam i set de justícia, que busquen la pau i treballen incansablement per aconseguir-la, que inclús són criticats, calumniats, rebutjats i perseguits per viure l’Evangeli. Sant Vicenç de Paül reflecteix en la seua vida la virtut de la CARITAT,  de tal manera que és proclamat patró universal de les obres de caritat. A les seues Filles els diu que per monestirs tindran les sales dels malalts, per clausura els carrers de la ciutat… Què faria avui sant Vicenç de Paül en aquesta societat? I preguntem-nos: què hem de fer nosaltres? El carisma vicencià ens ensenya la caritat i ens recorda que aquesta virtut hauria de marcar la nostra manera de viure i conviure. Felicitats a vosaltres, Filles de la Caritat, per fer camí segons l’esperit de sant Vicenç de Paül.

Una feligresa va fer les pregàries demanant per l’Església, pel papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique, per tots els qui sofreixen situacions de pobresa, fam, dolor, persones que no tenen lo necessari per viure, per tota la família Vicenciana i per cadascú de nosaltres per a que visquem una vida amb alegria i esperança, essent testimonis de l’Evangeli.

Arribat el moment de la Comunió vam cantar “Les Benaurances”.  Mn. Membrado ens donà la benedicció final de la celebració i ens digué unes paraules que podríem resumir-les en: Que sant Vicenç de Paül sigue un exemple a imitar, sobretot en la caritat. Abans d’acomiadar-nos vam cantar l’himne de sant Vicenç de Paül

Maria Joana Querol Beltrán

X