Celebració de la festa de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu a la Catedral

El dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, se celebrà a la Catedral, a les 12 hores, la Missa Pontifical presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel Cabildo Catedral i preveres de la ciutat. Van assistir-hi el nombre de fidels permès per l’aforament a causa de la pandèmia. Però el Canal de TV Terres de l’Ebre va retransmetre en directe la celebració a fi que totes les persones malaltes i ancianes, poguessin participar-hi des de casa, residències d’ancians i hospitals. Fou una Eucaristia solemne i molt participada. Els cants foren dirigits per Joan Redó i a l’orgue, Mn. Víctor Cardona.

S’inicià la celebració amb el cant “Filla de Sió” i tot seguit el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: El camí de l’Advent ens porta a la celebració del  naixement del Fill de Déu, però a la meitat del camí celebrem la festa de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, la plena de gràcia, perquè en tot moment va saber acollir la voluntat de Déu. Ella ens ensenyarà a proclamar la grandesa del Senyor i ens mostrarà les seues meravelles.

La 1ª lectura fou del llibre del Gènesi (3, 9-15.20). El Salm responsorial 97, al qual intercalàvem cantant tots: “Cantem amb veu exultant, el nom del Senyor”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 1, 3-6. 11-12). Després del cant de  l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (1, 26-38).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant l’Il·lm. Sr. Vicari General, Srs. membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci, germans i germanes tots en el Senyor que participeu de la celebració aquí en la catedral i els que seguiu la Missa a través de la televisió i que en finalitzar la celebració rebreu tots la indulgència plenària. Saludo els malalts i ancians que esteu en residències, als hospitals i a casa, a causa de la pandèmia. Celebrem avui la festa de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. El projecte de Déu sobre tota la humanitat i sobre cadascú de nosaltres és molt més gran del que ens podem imaginar. Déu ens va destinar  per s ser sants i per a ser fills seus. La humanitat està sota el signe de l’amor de Déu. Ell ha pensat en cadascú de nosaltres i ens ha destinat a ser els seus fills. Déu ens ha creat per a ser feliços i aquesta felicitat està en la santedat que Ell espera de cadascú de nosaltres. Mai ens podem imaginar la riquesa de la glòria que Déu vol de nosaltres.

La 1ª lectura ens parla de la situació de la humanitat a conseqüència del pecat original. No ens conformem amb el que tenim i sempre en volem més, i naix en el cor de la humanitat el desig de ser com Déu. Avui es posa de manifest inclús en les nostres famílies. Volem determinar per nosaltres mateixos el que està bé i el que està malament. L’educació privant els pares de la seua llibertat envers els seus fills. Es vol decidir sobre la vida humana tant al principi com al final. Vol ser com Déu aquell qui pensa que és més del que realment és i no reconeix la seua fragilitat, però la realitat ens recorda la nostra debilitat. Adam i Eva descobreixen la seua fragilitat i universalment l’estem constatant. Tots coneixem malalts que ja han passat a la Casa del Pare, però no podem pensar que  és un càstig de Déu.

Maria ens mostra el camí per acollir en la nostra vida el desig de l’amor. Maria va ser escollida per ser la Mare del Messies i Maria li diu a Déu: “Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”. El fruit de la gràcia ens porta a posar-nos en disposició del que Déu vol de nosaltres. Maria ens mostra el camí de la senzillesa i de la humilitat. Com seria el món si tots seguíssim el camí de la Mare de Déu! Com seria el Regne de Déu si féssim el que ens ensenya Maria! En Maria, el Messies va trobar una mansió digna, perquè era una criatura humil i verge. Només els qui viuen com Ella, poden acollir el Fill de Déu essent testimonis. Avui el Senyor ens posa a Maria com un mirall i ens mostra el camí que hem de seguir. Vivim un camí espiritual per a ser com Ella i acollir Jesús, qui ens dóna la gràcia de fer de nosaltres unes criatures dignes com la Mare de Déu. Que així sigue.

Tot seguit vam cantar el Credo i Mn. Membrado va fer les pregàries. Arribat el moment de l’ofertori, el Sr. Bisbe va encensar l’altar i la creu i el Sr. Vicari General a tots els qui participàvem de la celebració. Durant la Comunió vam cantar el “Magnificat” i després es va fer la col·lecta pel Seminari. Com a causa del confinament per la pandèmia no es va poder fer el dia de Sant Josep, la Conferència Episcopal Espanyola va determinar que es fes el dia de la Immaculada. Durant la col·lecta, Mn. Víctor interpretà a l’orgue el cant a la Mare de Déu: “Que hermosa sois, oh Madre Inmaculada”.

El Sr. Vicari General ens digué: El nostre Bisbe, pare Enrique, impartirà la Benedicció Papal amb indulgència plenària a tots els aquí presents i els qui han seguit la celebració a través de la televisió. Preguem pel Sant Pare, pel nostre Bisbe i per la Santa Mare Església. “Per la intercessió dels apòstols sant Pere i sant Pau, us beneeixi Déu tot poderós en el nom del pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. Finalment el cant de comiat a la Mare de Déu: “Tota pulchra es Maria”

Que Maria no s’allunyi mai del nostre costat. Així no ens cansarem i, sostinguts per Ella, arribarem a la meta a la que ens crida el Senyor.

Maria Joana Querol Beltrán