Celebració de la festa de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu a la Catedral

El dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, se celebrà a la Catedral, a les 12 hores, la Missa Estacional presidida per primera vegada pel nostre Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i concelebrada pel Cabildo Catedral. Fou una Eucaristia solemne i molt participada. Els cants foren dirigits pels canonges M.I. Josep Alanyà i a l’orgue, M.I. Víctor Cardona.

S’inicià la celebració amb el cant “Filla de Sió” i després d’encensar el Bisbe Sergi l’altar, la creu i la imatge de la Mare de Déu de l’Estrella, el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: Enmig de l’Advent que ens porta a la celebració del naixement del Fill de Déu, celebrem la festa de la Immaculada Concepció. En el sí de Maria està la clau de la salvació. Participem amb goig d’aquesta celebració.

Després de cantar: ”Senyor, tingueu pietat” i “Glòria a Déu a dalt del cel” es van proclamar les lectures. La primera del llibre del Gènesi (3, 9-15.20). El Salm responsorial 97, cantat: “Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 1, 3-6. 11-12). Després del cant de  l’Al·leluia, el M.I. Ramon Labernié, proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (1, 26-38). Tot seguit el Sr. Bisbe ens va beneir amb el llibre de la Paraula de Déu.

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General i Degà del Capítol Catedral, concelebrants, Sr. Alcalde i Regidors, Arxiconfraria i Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, germans/es. Avui, enmig de l’Advent, celebrem la solemnitat de la festa de la Puríssima, avui és un dia d’alegria.  En l’Evangeli de l’Anunciació que hem proclamat, Maria és la plena de gràcia. “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu”. A partir de les paraules de l’àngel i la resposta de Maria, va sorgir aquest fet de la humanitat enmig del silenci. Joan Maragall hi dedica un poema: “Aquesta nit és bé una nit divina. La Puríssima, del cel va baixant per aquest blau que ella il·lumina… el món calla. Davalla silenciosa… Ai quina nit més blava i més hermosa”.  Maria quan va rebre la notícia no va anar a comunicar-ho. Maria restà en silenci i el Senyor es complau en aquest silenci. La gran lliçó del silenci que ens fa estar tranquils davant els neguits  de la vida. Pensem en les guerres i en tot el que està passant avui en el món que porta una vida frenètica. Que la Mare de Déu ens ajude a la contemplació. El nostre cor ha de veure en Maria, la noia  de Natzaret, lliurada del pecat original, sense cap ombra en ella, una perfecta criatura escoltant la veu de Déu.  També la festa d’avui ens parla de l’alegria. Saber que sempre estem acompanyats de la Mare de Déu i de la gràcia del Senyor i ens ajudaran a estar contents. Que en cada Eucaristia que celebrem la mort i la resurrecció del Senyor, experimentem l’alegria de la trobada amb Ell. Aprenguem a dir no al pecat i sí a l’alegria que ens ve de Déu. Maria és també la nostra alegria. En l’alegria de l’Advent, escoltem la seua veu per gaudir de la veritable alegria. I acabà amb la “Pregària d’Advent a Santa Maria, Verge Immaculada” de la seua glossa dominical que va sortir al Full Vida Diocesana amb motiu de la festivitat de la Puríssima:

“… Concediu-nos el do del vostre cor immaculat per estimar sens mida…Concediu-nos el do de les vostres mans immaculades per tocar amb tendresa –com recorda el papa Francesc- la carn de Jesucrist en els germans pobres en els malalts, en els descartats i desvalguts. Amén”.

Després del Credo vam fer les pregàries: Pel Papa Francesc, pel nostre Bisbe Sergi, pels malalts…. i per tots nosaltres perquè ens preparem com Maria per rebre el seu Fill”. Arribat el moment de l’ofertori, el Sr. Bisbe encensà l’altar i la creu i tot seguit el Sr. Vicari General encensà el Sr. Bisbe, els concelebrants i tots els fidels. Durant la Comunió vam cantar el “Magnificat”. Després el Sr. Vicari General digué: En nom del Romà Pontífex, el nostre Bisbe Sergi, impartirà la Benedicció Papal amb indulgència plenària a tots els aquí presents. Preguem pel Sant Pare, pel nostre Bisbe i per la santa mare Església.  “Per la intercessió dels apòstols sant Pere i sant Pau, us beneeixi Déu totpoderós en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. Finalment el cant de comiat a la Mare de Déu: “Tota pulchra es Maria”

Que Maria ens acompanye i ens sostingue sempre en el nostre camí, fins arribar a la meta a la que ens crida el Senyor.

Maria Joana Querol Beltrán

X