Festa de la Mare de Déu de l’Aldea 2021

Ordenació Sacerdotal de Christian Pinto Corvalán

El dissabte, 10 d’abril, a les 11 hores, ens vam aplegar a la Catedral de Tortosa, presidits pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, vint-i-sis preveres, diaques, seminaristes i …

Celebració de la Vetlla Pasqual a la Catedral 2021

El dia 3 d’abril, dissabte Sant, a les 19’30 hores, vam celebrar a la Catedral la Vetlla Pasqual, conjuntament amb les parròquies de Sant Blai i Sant Jaume de Remolins …

Via Creu, Divendres Sant 2021

El Divendres Sant, a les 19’30 hores, tingué lloc la celebració del Via Creu presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i …

Missa Crismal 2021

El dia 30 de març, dimarts Sant, a les 11’30 hores, s’aplegaren a la Catedral gairebé tots els preveres de les Zones Pastorals Centre i Nord del nostre bisbat per celebrar la Missa Crismal, …

Celebració de diumenge de Rams 2021

El dia 28 de març, a les 12 hores, es celebrà a la Catedral la Missa del Diumenge de Rams. Commemoració de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem …

Festa de l’Encarnació del Senyor 2021

El dia 25 de març, festa de l’Encarnació del Senyor, a les 18 hores, a l’altar Major de la Catedral es celebrà l’Eucaristia …

Festa Diocesana de l’Hospitalitat de Lourdes

El diumenge, 21 de febrer, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la nostra diòcesi de Tortosa, com tots els anys celebrà la seua festa, malgrat ..

X