Càritas Diocesana, presentació memòria social any 2021

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA ARRIBA A LES 62.000 INTERVENCIONS, UN 23,6 % MÉS QUE L’ANY 2019

S’HAN SUPERAT ELS 700.000 EUROS EN AJUDES ECONÒMIQUES DIRECTES, UN INCREMENT DEL  48,7% RESPECTE L’ANY 2019

GRAN ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE “JO COM TU” DE TARGETES SOLIDÀRIES. PROP DE 260 PERSONES FAN ÚS D’AQUEST SERVEI

ELS 705 VOLUNTARIS DE CÀRITAS DIOCESANA HAN DEDICAT MÉS DE 160.000 HORES EN TASQUES ASSISTENCIALS I D’ACOMPANYAMENT

Càritas Diocesana de Tortosa presenta als mitjans de comunicació la Memòria Social corresponent a l’any 2021.

En un acte presidit pel Bisbe de Tortosa Mons. Enrique Benavent, i amb l’assistència del Director de Càritas Diocesana de Tortosa Didac Rodríguez i el Secretari General Agustí Adell, han exposat els aspectes més importants de l’activitat desenvolupada per aquesta institució al llarg de l’any 2021.

Sota el títol “SOM EL QUE DONEM – SOM AMOR”, us fem arribar un resum del què ha estat el treball de Càritas Diocesana de Tortosa al llarg de l’any 2021.

Tal com ens recorda el Papa Francesc, “Càritas és la carícia de l’Església al seu Poble, és la carícia de la Mare Església als seus fills, la tendresa, la proximitat”.

En aquest any 2021, Càritas Diocesana de Tortosa ha prestat 61.800 serveis personals a un total de 9.269 persones, integrants de les 3.696 famílies que són ateses pels equips locals de les 35 Càritas establertes al conjunt de la diòcesi.

Si bé, aquestes xifres representen un cert increment respecte l’anterior any 2020, aquest increment és molt més important si el comparem amb el  2019, l’any anterior a la pandèmia.

Algunes magnituds:

En aquests dos anys de pandèmia, hem atès un 18,4% més de persones que l’any 2019. Hem passat d’atendre 7.829 persones el 2019, a 9.269 el 2021; és a dir un increment nominal de 1.440 persones més.

En aquests dos anys de pandèmia, hem atès un 13,4% més de famílies que l’any 2019. Hem passat d’atendre 3.259 famílies el 2019, a 3.696 el 2021; és a dir un increment nominal de 437 famílies més.

En aquests dos anys de pandèmia, hem portat a terme un 23,7% més d’intervencions que l’any 2019. Hem passat de 49.978 serveis personals el 2019, a 61.800 el 2021; és a dir un increment nominal de 11.822 intervencions més.

Pel que fa a ajudes econòmiques, hem incrementat gairebé un 48,7% les ajudes econòmiques respecte l’any 2019. Hem passat de 472.000 € en ajuts a 702.000€ l’any 2021. Un increment de 230.000 euros entre els dos anys.

Les partides més destacades han estat les d’alimentació, menjador social, tiquet fresc, targetes i vals per un import de 376.000 euros. Beques menjador infants 68.000 euros. Targetes solidàries 52.000 euros. Salut (medicaments, ortopèdies, bolquers, òptiques..) 35.000 euros. Lloguers 46.000 euros. Altres ajudes econòmiques (aigua, gas butà, electricitat, subministres llar, ajudes econòmiques diverses…) 65.000 euros. Fins als 702.000 esmentats.

Durant el 2021, Càritas Diocesana de Tortosa va destinar 2.529.741 € a totes les seves activitats. Prop del 84% d’aquesta inversió es van dedicar als projectes de protecció social.

Cal destacar que del total de 2.529.741 € de donatius econòmics i en espècie rebuts, el 74% provenen d’aportacions privades i el 26% de fons públics.

En l’exercici 2021, hem atès 9.269 persones mitjançant els 27 projectes que tenim en marxa. D’aquestes, un total de 1.793 són infants.

D’altra banda, també cal ressaltar els 705 voluntaris que col·laboren en les tasques pròpies de cadascun dels seus equips locals, els quals han dedicat més de  160.000 hores en projectes assistencials o d’acompanyament.

Càritas Diocesana de Tortosa
Tortosa, 16 de juny de 2022
Corpus Christi.

X