Càritas Diocesana presenta la memòria social de l’any 2020

En un acte presidit per Mons. Enrique Benavent, Bisbe de Tortosa, Càritas Diocesana ha presentat la seva Memòria social corresponent al passat any 2020.

En un any molt trist per a Càritas pels efectes de la pandèmia de la COVID-19, el seu Director Agustí Castell ha destacat l’immens treball dels prop de 630 voluntaris i els 18 professionals amb què compta l’equip de Càritas a la diòcesi. Malgrat totes les dificultats, ells han fet possible mantenir la presencialitat i la prestació del servei a les 34 Càritas en la mesura que la situació ho permetia, i amb el màxim de prudència possible.

També ha agrait la confiança que els més de 1.600 donants segueixen mantenint en Càritas, i que fan possible continuar amb la seva acció solidària i caritativa al servei de les persones més vulnerables de la nostra societat, mitjançant els 26 projectes d’actuació en marxa.

Per la seva banda, l’administrador de Càritas Diocesana Joaquim Amaré, ha explicat que s’han prestat prop de 60.000 serveis personals a les 8.534 persones beneficiàries de Càritas, pertanyents a 3.644 famílies. Una tercera part (2.850) de les persones ateses d’aquestes famílies son infants i adolescents menors de 17 anys.

Entre les ajudes econòmiques i les ajudes en espècie, s’han destinat 1.600.000 euros i s’han entregat 654.000 kg d’aliments. S’han multiplicat per 2,5 les ajudes al lloguer d’habitatges i s’han incrementat un 50% els recursos destinats a alimentació, higiene i neteja.

Pel que fa als ingressos, s’ha notat un increment de la solidaritat. En aquest sentit ha assenyalat molt especialment les aportacions d’organismes d’Església (Bisbat, Conferència Episcopal Espanyola, campanyes de Corpus, Dijous Sant, Nadal entre d’altres) que en els darrers quatre anys han duplicat les seves aportacions.

També ha esmentat el compromís dels preveres de la diòcesi que vista la magnitud de la pandèmia, van destinar una part del seu sou a ajudes per al lloguer de varies famílies de diferents poblacions de la diòcesi.

Tot plegat, la incidència de l’actuació de Càritas Diocesana en sectors de la societat vulnerables o en situació de pobresa el 2020 ha estat de 2.4 milions d’euros.

Finalment el Sr. Bisbe es mostrà molt satisfet de la feina realitzada pels voluntaris i personal de tots els equips de Càritas; reiterà el seu agraïment a tots els donants que han contribuït amb les seves aportacions econòmiques o alimentàries; i destacà també el compromís de la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona i de la Regió policial de les Terres de l’Ebre dels Mossos d’Esquadra, que en tot moment es van posar a la seva disposició aportant material per a entregar als diferents equips i poguer seguir prestant serveis malgrat la COVID-19.

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

X