Càritas Diocesana de Tortosa celebra la seva assemblea general anual

Càritas Diocesana de Tortosa ha celebrat la seva assemblea general ordinària anual. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo, ha tingut lloc a la Sala Cardenal Tarancón del  Seminari de Tortosa amb una bona representació dels 35 equips locals de Càritas a la diòcesi, i amb l’assistència també del Delegat Episcopal Mn. Carlos París.

Per part del Director de Càritas Diocesana de Tortosa, Didac Rodríguez s’ha posat de manifest el gran treball dels voluntaris i tècnics de Càritas Diocesana al llarg de l’any 2023. Respecte la presentació de la Memòria ha manifestat que “no ha de significar mirar endarrera, sinó que ha de servir per a reflexionar sobre com podem millorar de cara al futur i, en aquest sentit, tenim el Pla Estratègic recentment aprovat”.

A l’assemblea s’ha aprovat per unanimitat la Memòria 2023, que sota el títol de “Allà on ens necessites, obrim camí a l’Esperança”, ha estat presentada pel Secretari General Agustí Adell. A la citada memòria es detallen abastament tots els programes i projectes realitzats per les 35 Càritas locals al llarg de l’any.

També s’han aprovat els comptes corresponents a l’any 2023. Un exercici en què s’han destinat 2.4M €, acompanyant prop de 10.000 persones a les que s’hi han dedicat unes 58.000 intervencions per tots els equips locals.

A destacar l’increment important del projecte de targetes solidàries “Jo com tu” i el projecte d’inserció laboral. Igualment s’ha destacat la fonamental tasca dels 656 voluntaris amb què compta Càritas a nivell de tota la diòcesi.

Mons. Sergi Gordo ha dedicat als assistents unes paraules de cloenda de l’assemblea, destacant que el Bisbat de Tortosa en el seu conjunt, ha destinat a caritat una tercera part de les seves despeses anuals.

Així mateix, el Bisbe Sergi ha agraït la feina dels voluntaris i personal tècnic de Càritas, així com dels consiliaris dels equips, incidint en aquesta mirada contemplativa, més profunda de l’acció de Càritas i reflexionant que “darrera de totes aquestes xifres i projectes executats hi ha rostres humans, persones concretes que s’han sentit acompanyades per la gran família de Càritas Diocesana de Tortosa”. 

El Sr. Bisbe clogué la seva intervenció recordant que “Càritas hem de continuar sent la veu dels sense veu” i que, per tant, hem de continuar en aquest camí al costat de les persones vulnerables de la nostra societat.

Càritas Diocesana de Tortosa
3 de Juny 2024

X