Bisbe Sergi visita seu de la Hospitalitat de Lourdes

El dissabte dia 18 de novembre, el bisbe Sergi va participar de la reunió mensual que fem la junta de la Hospitalitat de Lourdes.

El president de la Hospitalitat li va fer la presentació dels membres de la junta, cada un va explicar la seva missió dintre de la junta; també totes les activitats: peregrinació, participació en diferents congressos, festa diocesana, i demes fets relacionats amb la hospitalitat.

El Sr. Bisbe ens va animar en tots els actes.

Va ser una jornada plena de sentir-nos tots acompanyats e il·lusionats en aquest servei als malats.

Mossèn Jordi Centelles Llop
Consiliari de la Hospitalitat de Lourdes