La Residència Diocesana d’ancians Sant Miquel arcàngel inaugura un nou edifici

En un acte presidit per l’Administrador Diocesà Il·lm.. José Luís Arin i l’Alcaldessa de Tortosa Sra. Meritxell Roigé, i amb la presència del President del Patronat de la Fundació de la Residència, M.I. Víctor-Manuel Cardona, entre d’altres autoritats, ha tingut lloc la benedicció i inauguració del nou edifici on s’hi ubiquen les noves instal·lacions de la recepció i sales de visita per als familiars dels usuaris de la residència.

Aquest nou espai, que compta amb una superfície de 121 metres quadrats, permetrà una millor atenció per a les famílies dels residents, així com un millor servei per als visitants, proveïdors i el propi personal de la casa.

Així mateix, cal destacar que s’ha aconseguit disposar d’una major funcionalitat de l’espai ubicat a l’entrada principal interior de la residència, al deixar lliure la superfície que fins ara ocupava l’espai destinat a recepció.

Per a la recuperació de l’espai, fins ara en desús, s’ha procedit a l’edificació de nova planta de les instal·lacions de recepció, amb modernes instal·lacions i mobiliari. El cost total de la inversió ha estat de 137.498 euros, i s’ha comptat amb una subvenció de l’IRPF del 2021.

Aquesta inversió se suma a les altres prop de vint-i-cinc actuacions, algunes d’elles ja executades. Entre d’altres podem destacar: nou sostre-cobert a l’entrada principal, nova climatització a la bugaderia i l’església, programes d’estalvi energètic a la bugaderia, impermeabilització de la terrassa del claustre, auditoria energètica de tota la residència, i la corresponent certificació, etc….També està prevista la substitució de les finestres de fusta que encara queden en alguns sector de l’edifici antic, per unes de PVC. En aquest cas estem pendents de rebre un ajut amb càrrec a l’IRPF del 2022. l’import previst de la inversió en aquestes darreres actuacions, se situa en els 220.000 euros.

La mitjana de residents en l’any 2022, s’ha situat en 120 usuaris, per 23 de mitjana al servei de Centre de Dia. El centre està certificat per a 145 places de residència i 50 de centre de dia.

Tortosa, 24 de febrer del 2023

Servei de Premsa

X