AVUI ÉS EL DIA EN QUÈ HA OBRAT EL SENYOR! 09-04-2023

A la Vetlla Pasqual exultem per les meravelles del Senyor:  l’epopeia del Poble Elegit, alliberat pel Senyor de l’esclavatge d’Egipte i caminant units vers la Terra Promesa amb guiatge i nodriment diví. Experiència fundacional que fonamenta la fe en Déu Salvador i farà possible la fe pura en Déu Creador amb Revelació d’allò que, per recerca  humana, mai coneixeríem: que el món existeix per voluntat de Déu i que és bo. La figura d’Abraham, model definitiu de fe en Déu, posat durament a prova i prototipus de qui espera la ciutat ben fonamentada que té Deu mateix com arquitecte i constructor (He 1,10).

La carta de Pau als cristians de Roma proclama que pel baptisme hem estat sepultats amb Crist en la mort perquè també nosaltres emprenguem una vida nova. Perquè efectivament el fonament del que creiem i som és la identitat rebuda en el Baptisme que ens incorpora cap a dins de Crist en qui la nostra vida està amagada en Déu.

L’evangeli de la Vetlla Pasqual narra el protagonisme de Maria Magdalena, veritable “apòstola dels apòstols”, i l’altra Maria, en rebre les primeres l’anunci de l’àngel: Jesús, el Crucificat, no hi es aquí. Ha ressuscitat! És la gran noticia!

En la 1ª lectura del dia de Pasqua meditem el discurs de Pere a casa de Corneli proclamant que Déu ressuscità Jesús de Natzaret i concedí que s’aparegués no a tot el poble sinó a uns testimonis escollits: per què? Déu vol amagar al poble la informació de l’esdeveniment cabdal de la Història de la Salvació? De cap manera! Però hi ha notícies que tothom serveix per a dir-les però n’hi ha que només pot anunciar-les amb credibilitat qui les viu fidelment. Perquè no es tracta de dir una noticia sinó de testimoniar una realitat destinada a capgirar radicalment la vida dels qui la proclamen i de tothom qui l’acull de cor.

Per això la crida paulina als cristians de Colosses: Cerqueu allò que és de dalt on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu. Eviteu les passions, mals desigs i l’amor al diner, que són actituds de baix, de la terra; i revestiu-vos d’actituds de dalt que són les de l’home nou que és Crist. Només així hi haurà autèntica evangelització al nostre món d’avui i la paraula sembrada donarà fruit: el trenta, el seixanta o el cent per un. Potser avui més que mai l’anunci de la Bona Nova de Jesús reclama més testimonis que locutors.

Per a ser testimonis creïbles del Ressuscitat ens cal cercar allò que és de dalt vivint amb coherència allò que anunciem de paraula. Amb raó va dir el Papa Francesc que la joia de l’Evangeli omple el cor i la vida dels qui es troben amb Jesús (E.G. nº 1)

El Salm Responsorial del diumenge de Pasqua expressa perfectament el sentit de la solemnitat de Pasqua: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor; alegrem-nos i celebrem-ho. Aquest salm d’acció de gràcies, amb accents individuals i comunitaris, canta l’obra victoriosa del Senyor que comporta el triomf dels seus fidels que clamen: Ah Senyor, dona’ns la victòria. 

L’evangelista Joan clou el “Llibre de la Glòria del Fill” (cp. 13-20) amb el relat de les Aparicions del Ressuscitat mitjançant una visió teològica que descriu el camí de fe Pasqual recorregut pels testimonis del Senyor. I ho fa insistint més en les trobades personals amb el Ressuscitat.

Diversament a la tradició sinòptica que presenta Pere com el primer testimoni del Ressuscitat, Joan posa en relleu que és Maria Magdalena la primera en anar al sepulcre de matí, quan encara era fosc. Dins un ambient cultural on el testimoni d’una dona no val en un Judici, només la historicitat del fet explica l’existència del relat.

Fem-ne experiència joiosa del que avui celebrem: Crist ha ressuscitat! Crist és ben viu, segueix enamorant-nos i vol contagiar el nostre món de la seva vitalitat!  Feliç Pasqua de Resurrecció!

José-Luis Arín Roig
Administrador Diocesà

Escoltar:

Descarregar:

X