Assemblea General de Socis del Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família

El dimecres 7 de juliol, es celebrà com tots els anys a l’Espai Patronat, l’Assemblea General Ordinària de Socis. El president, Agustí Moreso, inicià la reunió amb la presentació de les pubilles 2021 en representació de l’entitat en els actes que es celebraran en honor a la patrona de la nostra ciutat, la Mare de Déu de la Cinta, sotmesos a l’estat de la pandèmia en aquell moment. La pubilla és Clara Caballé Cases, qui donada la impossibilitat d’assistir-hi fou epresentada pel seu pare, i les pubilletes Judit Pérez Fernández i Laia Mora Segura, foren obsequiades per l’entitat amb un ram de flors i un petit detall.

La secretària, Judith Benaiges, donà lectura de l’Acta de la darrera reunió la qual fou aprovada. Francesc Caballé, vocal, comentà la Memòria d’activitats dutes a terme durant el curs 2020-2021, les quals han estat inferiors als altres cursos a causa de la COVID-19. Tot seguit el vicepresident i tresorer Manel Segura, presentà l’estat de comptes. Tant pel que fa a la Memòria com a l’estat de comptes, es lliurà a cada soci assistent un exemplar. Toni Caballol, vocal i encarregat de la Casa del Port, donà informacions de la mateixa, concretament la instal·lació de Wi-Fi. S’acordà que s’estudiaria.

A continuació es passà al darrer punt: Renovació de càrrecs. Finalitzat el període de l’exercici del càrrec d’alguns membres de la Junta, es van posar a disposició dels socis assistents, tanmateix ningú es presentà voluntari per substituir-los. Es va creure convenient esperar fins al 31 d’agost per si hi ha algun voluntari per aquest afer. En el cas de no presentar-se ningú, de moment seguiria la Junta actual.

El Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família ha estat sempre per a Tortosa una entitat emblemàtica des de la seua fundació, el 10 de gener de l’any 1908. Són moltes les generacions de joves i no tan joves que han passat amb el desig d’un compromís cristià, rebent formació humana i espiritual: Grups de Revisió de Vida, Moviment de Joves Cristians, grups d’estudiants a Barcelona que es reunien cada setmana en el Centre Cristià dels Universitaris, grups d’adults d’estudi i reflexió sobre la Doctrina Social de l’Església, Grup Escènic Patronat, etc.

No vull finalitzar aquesta crònica sense agrair a Mn. Pepe Insa tot el temps que va esmerçar de la seua vida, des l’any 1977 fins al 1998, essent Consiliari del Patronat. Quants joves es reunien per formar-se i fer pregària a la capelleta del Patronat! Donem gràcies a Déu per tot el bé que s’ha fet mitjançant la nostra entitat. Tan de bo segueixi molts anys ajudant la nostra joventut i a les persones de “joventut acumulada” com el Moviment Cristià de Vida Creixent que celebrem allí les reunions mensuals i assistim a les conferències trimestrals a càrrec del nostre Consiliari Mn. Joan Bajo. Moltes gràcies a la Junta del Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família pel vostre esforç programant i portant a terme diferents activitats al llarg del curs. Gràcies a tots!

Maria Joana Querol Beltrán

X