Assemblea General de Càritas Diocesana de Tortosa

Càritas Diocesana de Tortosa ha celebrat aquest passat dissabte 10 de juny, la seva assemblea general ordinària.

Presidida per l’Administrador Diocesà Il·lm. Mn. José Luís Arín, i amb la presència del Director diocesà Didac Rodríguez i del Secretari General Agustí Adell, entre altres membres de l’equip directiu, s’ha tractat amb especial atenció el punt de l’ordre del dia referent a la presentació de la Memòria Social i Econòmica corresponent a l’exercici 2022. Després de l’aprovació d’aquest punt, s’han tractat altres temes que afecten a l’estratègia de futur de l’entitat.

En aquest sentit s’han debatut qüestions com ara: l’estat d’implementació del sistema de Compliment Normatiu (Compliance Legal); la reorganització de funcions i missió dels tècnics d’acompanyament al territori, la situació actual sobre el programa FEAD FSE+ (aliments de la Unió Europea), així com diferents qüestions que afecten el funcionament i bones pràctiques de tos els equips locals que conformen la Càritas Diocesana de Tortosa.

Com és natural s’ha posat especial èmfasi en la campanya de Corpus Christi d’aquest any 2023 que s’ha iniciat recentment i que s’estendrà al llarg de tot el mes de juny. Setmanes en què podem mostrar la solidaritat necessària cap a les persones més vulnerables de la nostra societat. Recordem que en aquest passat any 2022, Càritas Diocesana de Tortosa ha prestat més de 62.000 serveis a les prop de 10.000 persones que han atès els 35 equips locals de la institució.

Càritas Diocesana de Tortosa

X