AQUEST ÉS EL TEMPS DE LA MISERICÒRDIA 07-02-2016

Dimecres que ve, amb el ritu alhora auster i solemne de la imposició de la cendra, començarem el temps de quaresma. Escoltant la Paraula de Déu, pregant amb més intensitat, vivint l’experiència del dejuni, per a arribar a sentir que la verdadera felicitat no està en la satisfacció dels nostres desitjos, i obrint el nostre cor als més pobres, ens encaminarem alegres cap a la gran festa de Pasqua renovats per la gràcia de Déu.

Si l’Església sempre ens invita a viure aquest temps intensament, perquè és una ocasió per a situar-nos davant de Déu des de la veritat de la nostra vida, aquesta invitació és més forta aquest any: és la quaresma del Jubileu de la Misericòrdia. En la butlla Misericordiae vultus, amb la que el Papa Francesc va convocar aquest temps de gràcia, el Sant Pare ens exhortava a què la quaresma de l’any jubilar siga viscuda amb major intensitat, com un moment fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu (núm. 17). També en el missatge que ha dirigit a l’Església per a la quaresma, el Papa ha reiterat esta invitació ( Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma 2016, núm. 1).

Per a ajudar-nos a aquesta vivència, el Papa ens suggereix alguns signes senzills i concrets. Aquests gestos seran moments de gràcia i produiran en nosaltres fruits de conversió, si no ens conformem de practicar-los d’una manera merament externa i rutinària, sinó que intentem viure’ls des de la profunditat del cor.

Per a una vivència autèntica de la quaresma, en primer lloc hem de recordar que els primers necessitats de la misericòrdia de Déu i d’obrir-nos a la seua gràcia renovadora som cadascun de nosaltres. Els cristians no podem ser com el fariseu que va pujar al temple a pregar i, creient-se millor que els altres, menyspreava el publicà que se sentia pecador (Lc 18, 9-14). Si volem que el nostre món òbriga el cor a l’amor misericordiós del Pare, no podem oblidar que els primers cridats a escoltar l’anunci de la misericòrdia de Déu som nosaltres. Si el nostre cor es tanca a l’amor del Pare, ¿com podem pretendre que ho facen aquells que no han conegut el rostre de Déu? Busquem temps per escoltar i meditar la Paraula de Déu, per a rebre joiosos el seu perdó i per créixer en l’amistat amb el Senyor. El Papa ens ha invitat a escoltar la predicació de la Paraula i a participar en la celebració de les 24 hores per al Senyor. En la meua carta pastoral Misericordiosos com el Pare (núms. 19/7 i 19/8), he indicat algunes orientacions per organitzar aquesta celebració en la diòcesi i per oferir la possibilitat d’escoltar la predicació d’un missioner de la Misericòrdia enviat pel Sant Pare.

En el seu missatge, el Papa insisteix també en la importància que han de tindre les obres de misericòrdia en el camí jubilar. El Sant Pare ens recorda que les obres de misericòrdia corporals i les espirituals són inseparables (Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma 2016, núm. 3). Si practiquem les corporals sense les espirituals fem assistència social, però no caritat cristiana. Si fem el contrari, som com aquells que, veient un germà necessitat, l’animen de paraula, però no el socorren: la nostra fe és morta per dins (Jm 2, 17).

Que aquesta quaresma siga per a tots un temps de gràcia.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X