APÒSTOLS PER ALS JOVES 18-03-2018

Tots els anys, al voltant de la solemnitat de Sant Josep, se celebra en les nostres diòcesis el dia del seminari. En aquesta jornada preguem pels seminaristes que s’estan preparant per al sacerdoci (tres al nostre bisbat), i li demanem al Senyor que els joves cristians visquen amb la inquietud de descobrir la missió que Déu ha disposat per a ells i tinguen la generositat per respondre positivament a la seua crida.

El pròxim mes d’octubre se celebrarà l’assemblea del Sínode dels Bisbes sobre Els joves, la fe i el discerniment vocacional. El tema triat pel Papa Francesc és de gran importància per al moment actual de l’Església i per al seu futur. Avui ja no vivim una situació de cristianisme sociològic i ambiental. El clima que es respira en la nostra cultura no està impregnat per la fe. Quan açò ocorria els joves es casaven per l’Església i la crida al sacerdoci era quelcom viscut amb normalitat en els nostres pobles i en les famílies cristianes. Actualment, en canvi, la decisió de seguir a Jesús en el sacerdoci i, fins i tot, la decisió de contraure el sagrament del matrimoni per formar una família cristiana, són opcions personals, que no s’entenen més que des del desig de viure en amistat amb el Senyor.

Aquesta situació té conseqüències en la pastoral amb els joves, que ha de ser, abans de res, un acompanyament personal que els ajude a conèixer al Senyor i a descobrir que el tresor més gran que poden trobar és el do de l’amistat amb Ell. Si són amics de Jesús no tindran por de plantejar-se la pregunta decisiva per a la seua vida: Què vol Jesús de mi? I descobriran que Ell els dóna una fortalesa que no imaginaven per respondre-li amb generositat.

En l’evangeli de Sant Joan llegim que els dos primers deixebles de Jesús, el seguiren perquè Joan Baptista els ho indicà i els va convidar a què anaren amb Ell. Un d’eixos deixebles, ens diu l’evangelista, era Andreu (Jn 1, 40). El Precursor va ser un “apòstol” per a Andreu. Aquest va trobar al seu germà Simó i li va dir: “«Hem trobat el Messies (que vol dir ‘Ungit’)». I el va portar on era Jesús” (Jn 1, 40-41). Andreu va ser un apòstol per a Pere, perquè li va parlar de Crist i el va portar a Ell. L’endemà, Jesús va cridar a Felip, qui també li va dir al seu amic Natanael: “«Hem trobat aquell de qui van escriure Moisés en els llibres de la llei, i també els profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret»” (Jn 1, 45). Per vèncer la incredulitat de Natanael li va dir: “«vine i ho veuràs»” (Jn 1, 46). Felip va ser l’apòstol  de Bartomeu.

Els joves d’avui, per a viure la fe i descobrir la seua vocació necessiten experimentar que no estan sols en el seguiment de Crist, que hi ha molts més que també són cristians. Sant Joan Pau II ho va intuir i va convocar les jornades mundials de la joventut. Però això no és prou: necessiten també que algú els convide personalment a seguir a Crist i els acompanye en el discerniment de la seua vocació, que siguen per a ells apòstols que els porten al Senyor. El papa Francesc ens ho ha recordat en convocar el pròxim sínode dels bisbes. Per tant, no tinguem por de parlar als joves de Crist i convidar-los a seguir-lo.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X