Aniversari de la mort de Mons. Manuel Moll i Salord

El dia 23 de març, a les 18 hores, ens vam aplegar a la catedral per commemorar el 49è aniversari del traspàs a la Casa del Pare de Mons. Manuel Moll i Salord, l’últim bisbe de la  diòcesi de Tortosa que va morir com a bisbe emèrit. Presidí la celebració el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i van concelebrar alguns membres del Capítol Catedral. L’Eucaristia és acció de gràcies i vam donar gràcies al Senyor pel ministeri episcopal del bisbe Moll al servei de la nostra diòcesi.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Doneu-li Senyor el repòs etern i que la llum perpètua l’il·lumini”. Després de l’oració col·lecta es van proclamar les lectures. La primera del llibre dels Nombres (Nm 21, 4-9). El Salm responsorial 101: “Senyor, escolteu la meva pregària, que el meu clam arribi a Vós”. Tot seguit el cant: “Victoria, tu regnaràs, oh creu tu ens salvaràs”. El Vicari General, Il·lm. José Luís Arín proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 8,21-30).

El Sr. Bisbe en l’homilia ens digué: En aquesta temporada de preparació de Setmana Santa, hem escoltat les paraules del Senyor que ens porten a creure. “Quan haureu enlairat el Fill de l’home, coneixereu que jo sóc i que no faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m’ha ensenyat”.  La creu és el signe més clar de la nostra fe, perquè allí es manifesta la veritat i l’amor de Déu. El Senyor fou fidel al Pare al llarg de tota la seua vida, i la seua paraula és veritat i parla de tot el que el Pare li ha donat. Jesucrist va viure la seua missió com una donació total de la seua vida. Així hem de viure els pastors la nostra vida. Gràcies als pastors que han servit la nostra església diocesana s’ha mantingut la fe. Avui recordem el bisbe Manuel Moll i Salord en el 49 aniversari de la seua mort. Va ser testimoni d’una vida entregada a l’Evangeli. Quan va venir, la diòcesi estava pràcticament desfeta i va reconstruir-la tan espiritualment com materialment. Que ell qui va presidir tantes vegades l’Eucaristia en aquesta catedral, pugue gaudir del Regne de Déu. Que així sigue.

Mn. Membrado va fer les pregàries, gairebé totes pel bisbe Manuel Moll. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Pietat oh Déu”, i en acabar l’Eucaristia el Sr. Bisbe i els sacerdots concelebrants van desplaçar-se a la seua tomba mentre cantàvem: “Acuérdate de Jesucristo, Resucitado de entre los muertos”. Allí va tenir lloc la pregària final de la celebració: Doneu-li Senyor el repòs etern i brille per a ell la llum perpètua. Descanse en pau. Amen.

Preguem avui al Senyor pel qui va ser bisbe de la nostra diòcesi Mons. Manuel Moll i Salord, per a que contempli la glòria del Senyor i estigui eternament amb Ell.

Maria Joana Querol Beltrán

X