Celebració de la Primera Confessió

El dia 21 de març, a les 12 hores, ens vam aplegar a la catedral per commemorar el 52è aniversari del traspàs a la Casa del Pare de Mons. Manuel Moll i Salord, l’últim bisbe de la  diòcesi de Tortosa que va morir com a bisbe emèrit. Presidí la celebració el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i van concelebrar els membres del Capítol Catedral. L’Eucaristia és acció de gràcies i vam donar gràcies al Senyor pel ministeri episcopal de Mons. Manuel Moll al servei de la nostra diòcesi de Tortosa.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada i després de l’oració col·lecta es van proclamar les lectures. La primera del llibre del Gènesi (Gn 17,3-9). El Salm responsorial 104: “El Senyor recorda sempre l’aliança”. Tot seguit el cant: “Victòria, tu regnaràs, oh creu tu ens salvaràs”. El M.I. Ramon Font Peig proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 8,51-59).

El bisbe Sergi inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General, Degà del Capítol Catedral, germans concelebrants i germans/es que participeu d’aquesta celebració. Avui el que Jesús ens anuncia és una epifania. Estem molt a prop de la celebració de la Setmana Santa en la que viurem el passos de Jesús. En la primera lectura que acabem de proclamar del llibre del Gènesi, hem escoltat les paraules de Déu a Abram: «Faig aliança amb tu, i et faré pare de molts pobles. No et diràs més Abram, sinó Abraham, per significar que seràs pare de molts pobles». Déu li va fer grans promeses a Abraham, i tots sabien que Déu havia fet una aliança amb ell, el nostre pare en la fe. El Papa Francesc diu: «Els doctors de la llei no entenien l’alegria de l’esperança, en canvi Abraham es va alegrar perquè tenia fe». Aquests doctors de la llei havien perdut la fe: eren doctors de la llei, però sense fe. Eren doctors de lletra morta, ja que el centre de la llei és l’amor a Déu i al proïsme. Quan Jesús els digué: «Abraham, el vostre pare, s’entusiasmà esperant de veure el meu dia, i quan el veié, se’n va alegrar. Els jueus li digueren: Encara no tens cinquanta anys i has vist Abraham?» Jesús va fer una declaració, va revelar l’Epifania de la seua divinitat. «Jo sóc des d’abans que nasqués Abraham». Ens diu Jesús que el Pare i Ell són una sola cosa i qui no està amb Ell, està en contra d’Ell. El cristianisme és més que unes regles, és qüestió d’amor, l’amor que ens ha revelat Jesús; com diu el Papa Benet en l’encíclica «Caritat en la veritat», parlant de l’amor: «Deus cáritas est» Aquesta Setmana Santa viurem aquest gran amor de Déu. Atorgueu-nos Senyor, il·luminar la nostra intel·ligència per poder celebrar el vostre Amor. Que així sigui.

Mn. Josep Ma Membrado va fer les pregàries, de manera especial per celebrar els 52 anys del traspàs a la Casa del Pare del qui fou bisbe de la nostra diòcesi, Mons. Manuel Moll i Salord, perquè qui presidí tantes vegades l’Eucaristia en aquesta catedral anunciant en la seua vida l’amor de Déu als homes, gaudeixi de la vida veritable.

Arribat el moment de l’Ofertori vam cantar: «Pietat oh Déu» i abans de la Comunió: «Agnus Dei» i «Vós sou Senyor, ma fortalesa» el cant d’acció de gràcies de la Comunió. Abans de la benedicció final, el bisbe Sergi i tots els sacerdots concelebrants van desplaçar-se a la tomba del bisbe Moll i allí pregant Déu: «Doneu-li Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua l’il·lumine» Tot seguit vam resar el Parenostre i després d’una pregària final, el Sr. Bisbe ens donà la benedicció. L’últim cant de la celebració fou: «Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos».

Preguem el Senyor pel qui va ser bisbe de la nostra diòcesi, Mons. Manuel Moll i Salord, per a que contempli la glòria del Senyor i estigui eternament amb Ell.

Maria Joana Querol Beltrán

X