Aniversari de la Dedicació e la Catedral

El dia 8 de juny, es celebrà el 425è aniversari de la Dedicació de la Catedral de Tortosa, amb una Eucaristia concelebrada per sis membres del Capítol Catedral i presidida pel seu Degà i Vicari General de la diòcesi, Il·lm. José Luís Arín Roig. També va participar de la celebració Mn. Víctor Cardona, membre del Capítol. Com moltes vegades, es va fer càrrec de la part musical de la celebració. La Catedral, església mare de la diòcesi, és on el bisbe hi té la seva càtedra i els canonges tenen al seu càrrec la cura del temple i la missió de pregar pels diocesans.

El 8 de juny de 1597, el bisbe Gaspar Punter, consagrà la catedral gòtica. En el transcurs de la història, primer fou basílica visigòtica, convertida en mesquita quan la dominació musulmana. Després va ser catedral romànica amb la Reconquesta, fins a la definitiva catedral gòtica.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Glòria a Vós, oh Crist Senyor” i disposats  a donar gràcies a Déu per la nostra Catedral, lloc on ens apleguem els diocesans, pedres vives d’aquest temple. Un matrimoni proclamà les lectures i el Salm responsorial. La 1a dels Fets dels Apòstols (Ac 7, 1-2.44-50). El Salm responsorial 121: “Anem amb alegria a la casa del Senyor”. La 2a lectura de la primera carta de sant Pere (Pe 2, 4-9). Després de cantar Al·leluia, Mn. José Luís Arín proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 4, 8-28).

El Degà del Capítol Catedralici, Il·lm. José Luís Arín, inicià l’homilia donant gràcies a Déu pels 425 anys de la nostra catedral, casa d’oració i de lloança. El dissabte, dia 4, ens vam reunir aquí per celebrar una vetlla de pregària amb motiu de la cloenda de la fase diocesana del Sínode, coincidint amb la vigília de la Pentecosta. Vull centrà l’homilia en les paraules del Sr. Bisbe en la vetlla de pregària:

  1. Desig de santedat. Què bonic i què profund tenir ganes de ser sants! Desig sincer i eclesial. Quants desitjos de santedat han acudir a aquesta catedral i quants sants ens han presidit.
  2. Actitud esperançada. Molts fills de Déu han hagut de lluitar contra moltes contrarietats, però ho han fet amb una actitud esperançada. També avui tenim aquestes lluites, però cal descobrir la força que Déu sempre ens dóna.
  3. Espiritualitat de comunió. Fent tots el mateix camí guiats pel nostre Pare i per tant germans en Crist.
  4. Estil missioner. Hem de tenir un esperit missioner i no podem quedar-nos tancats. Hem de ser testimonis. L’Esperit ens hi porta, el Fill ens acull i el Pare ens guia i acompanya.

Tot seguit, Mn. Josep Ma Membrado, membre del Capítol Catedralici i Rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, va fer les pregàries. Per a que l’església diocesana creixi en santedat amb el nostre bisbe Enrique i els preveres. Per a que tots nosaltres, incorporats al Poble de Déu pel baptisme, donem sempre gràcies per la fe que hem rebut….

Durant la comunió vam cantar: “Al·leluia! Tots esperem de Vós Senyor, al·leluia! El nodriment de vida eterna. Al·leluia” Mn. Arín impartí la benedicció solemne i al final ens digué les paraules de comiat: de la celebració. Germans, invocant la Mare de Déu, aneu-vos-en en pau. Vam acabar cantant l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. Donem una vegada més gràcies a Déu per la Catedral de Tortosa, lloc de trobada i de pregària de la gran família diocesana i també per  haver-nos cridat a formar part d’un temple espiritual, l’Església.

Maria Joana Querol

X