Ampliació de les obres de la torre del campanar de l’Església de Sant Joan Baptista de Rasquera

Pel que fa a l’ampliació de les obres de la torre del campanar de l’Església de Sant Joan Baptista de Rasquera, propietat del Bisbat de Tortosa – Parròquia de Sant Joan Baptista de Rasquera, per un import de 15.044,73€, realitzades per l’empresa Estudio Métodos de la Restauración, SL amb NIF B12530770, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir en data 18 de novembre de 2023 una subvenció de bases per a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) de 6.162,65€ (expedient n. 8004330008-2023-0014694).

X