Adrià VI: Un home per a la reforma de l’església

Enguany es commemora el 500 Aniversari de l’elecció Adrià d’Utrecht, llavors bisbe de Tortosa, com a Papa Adrià VI. Per això la Fundació “Fe i Cultura: Joan Bpta. Manyà” ha organitzat unes Conferències dedicades al personatge. El dijous 17 novembre el conferenciant ha estat el M.I. Miquel Navarro Sorní, Catedràtic d’Història de l’Església de la Facultat de Teologia de València. Gran coneixedor de l’època, presentà magistralment el panorama general tant de la societat europea com dels corrents teològics i espirituals llavors dominants. Concentrà l’anàlisi sociològica-teològica en defensar que el veritable problema de la Reforma protestant va ser un problema teològic: sense menystenir la qüestió escandalosa dels abusos de poder i vida luxuriosa dins la Cúria romana, fins a l’entorn i dins mateix el Papat. Explicà amb panoràmica històrica que es trobà a faltar un debat profundament teològic sobre com havia de ser l’Església de Crist a la llum radicalment de les Sgdes. Escriptures i de la Tradició viva, en comtes d’acusar-se els uns als altres. Al Papa Adrià VI, home auster i dialogant, li mancà un veritable programa reformador: tenia un sant desig però no tenia un bon programa. Comparant els temps d’Adrià VI amb els nostres es veu que la crida a la sinodalitat d’avui és tan necessària i urgent com insuficient, si no va precedida i presidida per una profunda visió teològica i bíblica.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X