LAICS PER VOCACIÓ, CRIDATS A LA MISSIÓ 19-05-2024

Benvolguts diocesans, amics i amigues: us desitjo una Santa Pentecosta!

Com sabeu, al si de la Conferència Episcopal Espanyola, formo part de la Comissió Episcopal per als Laics, Família i Vida, i dins d’aquesta comissió em toca acompanyar el “Foro de Laicos”, entitat que aplega i coordina associacions i moviments laicals presents a moltes de les nostres diòcesis. Cada any, amb motiu de la solemnitat de la Pentecosta, els bisbes membres d’aquesta comissió episcopal publiquem un missatge amb motiu del Dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar. El lema d’enguany és: Laics per vocació, cridats a la missió. Us en cito uns fragments.

Cal recordar que hem celebrat un Encontre sobre el Primer Anunci (Madrid, 16-18 de febrer) i que ens estem preparant per a un Congrés sobre les Vocacions (Madrid, 7-9 febrer de 2025). Volem que ressoni amb força la crida que l’Església ha rebut, com assemblea de convocats, poble de Déu unit en la missió, a viure la seva vocació, que té com horitzó la missió. I d’una manera especial destaquem la vocació laical, la de la immensa majoria dels batejats, que fan present i anuncien l’alegria de l’Evangeli en el cor del món.

En aquest sentit, val la pena tenir en compte unes lúcides paraules del Papa Francesc, del 19 de març de l’any 2016, on deia: “Mirar al poble de Déu és recordar que tots ingressem a l’Església com a laics. El primer sagrament, el que segella per sempre la nostra identitat i del qual n’hauríem d’estar orgullosos és el del baptisme (…). La nostra primera i fonamental consagració enfonsa les seves arrels en el nostre baptisme. A ningú han batejat capellà, ni bisbe. Ens han batejat laics i és el signe indeleble que mai ningú no podrà eliminar. Ens fa bé recordar que l’Església no és una elit dels sacerdots, dels consagrats, dels bisbes, sinó que tots formem el sant poble fidel de Déu”.

A l’esmentat missatge de la comissió episcopal per als laics, els bisbes signants diem que aquest text del Sant Pare “ens permet evitar certes deformacions en les quals a vegades hem caigut, considerant els laics com a cristians de segona categoria, actors de repartiment o simples col·laboradors dels pastors en la missió salvífica de l’Església. (…) Com afirma l’informe de síntesi de la primera sessió del Sínode, Una Església sinodal en missió, en la seva part central, tots som deixebles i tots som missioners.”

Avui, solemnitat de la Pentecosta, recordant la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols i el naixement de l’Església, agraïm la constància i el servei abnegat de les delegacions diocesanes d’apostolat seglar, els moviments i associacions, l’Acció Catòlica i el testimoni anònim de tants laics i laiques que per vocació estan compromesos en la missió evangelitzadora.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe de Tortosa

Escoltar:

Descarregar:

X