04 DOMUND 2022 – Sereu els meus testimonis

Cada any, amb motiu de la jornada de les missions, el Papa tramet un missatge als catòlics d’arreu de la terra on accentua els principals aspectes que hem de reflexionar, que hem de fer pregària, que hem de fer vida. Naturalment, seguint el lema d’enguany, ens demana que reforcem la idea que tots els cristians estem cridats a donar testimoni de Crist.

Ens recorda el papa Francesc que “cada cristià està cridat a ser testimoni de Crist”, per això, “als deixebles ens demana que visquem en clau de missió”, cosa que significa que hem ”d’oferir a Crist en paraules i accions, anunciant a tots la bona notícia de la salvació com van fer els primers apòstols”.

Clar, si pensem, només amb les nostres forces no podrem realitzar eixa tasca, per això “Crist ressuscitat, a l’anunciar la missió de ser els seus testimonis els va prometre la gràcia de l’Esperit Sant”. De la mateixa manera que els primers deixebles, “cap cristià pot donar testimoni de Crist sense la inspiració i auxili de l’Esperit Sant” que és el “veritable protagonista de la missió”.

Acaba el missatge amb el desig “que tots nosaltres siguem a l’Església el que ja som gràcies al bateig: profetes, testimonis i missioners del Senyor. Amb la força de l’Esperit Sant i fins els confins de la terra”. Tots hem d’esforçar-nos per fer-ho realitat, per què no ho intentem?

Delegació Diocesana de Missions