02 DOMUND 2022 – Sereu els meus testimonis

La reflexió missionera ens ha de portar a preguntar-nos si som realment “testimonis del Senyor”, és a dir, si manifestem amb la nostra vida que estem il·luminats per la llum de Crist. No podem oblidar que això és el que va demanar Jesús als seus deixebles i, ells, pocs i amb moltes debilitats, van portar per tot el món el que havien descobert de Crist i que els havia canviat la vida.

Actualment molts creients, dones i homes, estan sent testimonis de Déu per tota la terra, són els nostres missioners, aquelles persones que han escoltat la paraula del Senyor i que estan aportant el que poden perquè el món sigui una mica més com el que volia Jesús de Natzaret.

També nosaltres, sí, tots els batejats, tots els que volem seguir el missatge de Jesús, estem cridats a ser els seus testimonis enmig del món. Per això ens hem de comprometre a ser la sal i la llum del món, tot il·luminant la nostra societat perquè ajudem a impedir que les tenebres del pecat, l’egoisme, la supèrbia i l’avarícia regnin als nostres cors.

Cal que ens prenguem seriosament la nostra condició de batejats i passem a l’acció, hem  de ser testimonis de Jesús allà on ens trobem! Aprofitem l’ocasió que ens proporciona el Domund per posar-ho en pràctica!

Delegació Diocesana de Missions

 

X